Teràpies assistides amb cavalls

Terapia asistida con caballos

Introducció i objectius

La Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) és una teràpia complementària a les ja existents que utilitza el cavall com a mediador per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i problemes d’adaptació social.

Per assolir aquests objectius hem de partir d’una valoració de cada usuari que ens reveli les capacitats amb què compta per realitzar un programa de treball que permeti superar les seves limitacions.

Teràpia assistida amb cavalls

S’HORT VELL compta amb un equip de teràpia multidisciplinar que decideix quin professional (o professionals) exercirà de tutor en cada cas (en funció de les necessitats de l’usuari) per prioritzar el treball en un o un altre aspecte i elaborar un pla d’activitats per desenvolupar totes les capacitats de la persona.

Hipoteràpia

La hipoteràpia treballa sobretot des del punt de vista físic per aprofitar les repercussions en el cos del genet quan aquest munta sobre el cavall al pas.

Hipoteràpia

Bàsicament aquestes repercussions són :

  • Es reprodueix el patró de locomoció tridimensional equivalent al patró fisiològic de la marxa humana.
  • S’enforteix la musculatura encarregada de mantenir-nos en posició erecta.
  • S’estimula l’equilibri de forma molt significativa.
  • Pot significar un exercici físic intens per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Afavoreix el funcionament dels òrgans interns, sobretot el peristaltisme intestinal.

Equitació terapèutica

Equitació terapèutica

L’equitació terapèutica va dirigida a persones que poden exercir alguna acció sobre el cavall, ja sigui en el moment de la higiene, la preparació del material o la pròpia activitat de muntar a cavall.

A S’HORT VELL el nostre objectiu principal és dotar de recursos a l’usuari perquè pugui adaptar-los a la seva vida quotidiana, millorant-ne la qualitat. Per a això, serà necessari atendre les característiques individuals de cada persona i la realitat viscuda per la mateixa.

En aquesta activitat es fomenta el desenvolupament de l’autoestima, la capacitat d’atenció, la memòria, la comunicació i la gestió emocional, entre altres àrees.

Hipoterapia

Volteig terapèutic

El volteig terapèutic consisteix a utilitzar el cavall com a coterapeuta, muntant sense sella, només amb una cingla de volteig dotada d’arcs on agafar-se, per treballar les àrees d’equilibri, control de tronc, el coneixement de l’esquema corporal i la dissociació de cada part del cos, amb exercicis que transmeten una agradable sensació i experiència pel contacte directe amb el cavall. Cada terapeuta adaptarà el rol del cavall per aconseguir l’objectiu desitjat segons les diferents àrees d’afectació de la persona amb necessitat d’educació especial.

Equitació adaptada

L’equitació adaptada es defineix com la pràctica de l’equitació amb una finalitat lúdico–esportiva per part de genets que presenten alguna limitació física, cognitiva o sensorial i que necessiten de determinades adaptacions metodològiques, pedagògiques o de material per potenciar les seves capacitats i la seva autonomia a l’hora de muntar a cavall.

Partint de la premissa que l’equitació és comunicació amb el cavall, un procés d’interacció constant genet–cavall–genet, treballam perquè la persona continuï progressant en habilitats, coneixements i experiències dins de les possibilitats que ofereix el món eqüestre.

Equitació adaptada