Cavalls i ponis

Caballos y ponis S'Hort Vell

Tipologies

L’equip eqüestre de S’HORT VELL està format per ponis de diferents alçades, des de petits Shetland fins als esportius Ponis de Sella Francesos, els robustos Connemara, els delicats New Forest, els intel·ligents Gal·lesos, etc.

Caballos y ponis S'Hort Vell

En les activitats d’equitació general (salt, doma, cross, …) es valora fonamentalment la serenitat mental del cavall, una bona disposició per al treball amb diferents genets/amazones, una bona actitud per continuar aprenent, etc. S’HORT VELL disposa de cavalls hispanoàrabs, PS Anglesos, Espanyols, Menorquins, Mallorquins, Trotons…

La selecció

A cada incorporació d’un nou membre de l’equip, la selecció es duu a terme tenint clar el perfil necessari per al treball en el qual ha de col·laborar, i les necessitats d’alçada i nivell de coneixements eqüestres. Per aconseguir els resultats desitjats han de disposar d’una morfologia i una capacitat d’aprenentatge adequats.

Caballos y ponis S'Hort Vell

La cura i atenció a tots els punts esmentats en la selecció es veuen incrementats quan el treball a què se’ls dedicarà comprèn també la funció de coterapeutes.

“Qui muntes avui?”

Abans de cada classe s’assigna amb especial cura el cavall o poni a muntar segons els exercicis a realitzar pel genet o l’amazona, la talla i pes d’aquest/a i la capacitat d’empatia de cada binomi. Si bé tots els alumnes de S’HORT VELL treballen amb diferents cavalls i ponis -amb els que aprenen diferents caràcters, actituds i reaccions-, tots els canvis es fan de forma metoditzada, explicant a l’alumne les particularitats del cavall i indicant-li la seva forma de actuar i quins recursos ha d’utilitzar en cada cas.

Caballos y ponis S'Hort Vell (vínculo)

Un aspecte essencial perquè tota la comunitat de S’HORT VELL pugui gaudir de l’esport i l’activitat eqüestre és l’especial dedicació dels monitors per aconseguir l’harmonia en el grup-classe, motivar les iniciatives positives, augmentar la confiança individual en el binomi amb el cavall i dins el grup de treball que conformen.

El benestar del cavall

Hàbitat

S’HORT VELL ha desenvolupat un projecte de Paddock Paradise (únic a les nostres illes), mitjançant el qual es busca proporcionar en captivitat unes condicions de mobilitat obligada mitjançant el traçat d’un track, així com estimular els instints naturals del cavall per a provocar el seu desplaçament per la finca i altres comportaments, essencials des del punt de vista biodinàmic: crear estímuls olfactius mitjançant diferents plantes aromàtiques; proveir de zones d’arena on es puguin rebolcar a voluntat; punts de fang; sòls de diferents textures per a un correcte massatge de les plantes de mans i peus i les seves ranilles (ja que, en no precisar ferradura, la seva circulació sanguínia és molt més natural i millora la salut de les seves ungles), etc.

Caballos y ponis S'Hort Vell (vida en manada)

Els nostres cavalls viuen en semillibertat, ja que a S’HORT VELL es reprodueix la forma de vida més semblant possible a la que gaudeixen en plena natura. Reunits en grups afins en uns grans corrals (paddocks), poden córrer, jugar, crear i mantenir les seves jerarquies i, per tant, conservar un bon estat de salut físic i mental. D’aquesta manera, a l’hora de treballar amb els genets i amazones els cavalls estan totalment relaxats i tranquils.

A més, durant els dies lliures gaudeixen, tots junts, d’un espai conjunt amb suficient extensió perquè puguin formar grups al seu lliure albir.

Alimentació

Caballos y ponis S'Hort Vell (alimentación)

A S’HORT VELL també es dedica molta atenció a l’alimentació dels cavalls, proporcionant-los una dieta amb tota la fibra que necessiten. Ben alimentats i amb els exercicis adequats, s’aconsegueix la musculació apropiada perquè duguin a terme sense cap problema les activitats que es programen des de l’oficina de monitors i terapeutes.

Cura

Caballos y ponis S'Hort Vell

A S’HORT VELL s’han substituït les cabeçades de treball estàndard per altres sense filet, de manera que s’aconsegueix la mateixa eficàcia que amb el ferro, però respectant la sensibilitat de la boca del cavall i evitant el dolor que provoca un maneig inadequat de les regnes, cosa molt freqüent en genets no confirmats.

A més d’una farmaciola per a cavalls, S’HORT VELL disposa de dos espais (quadres) addicionals amb instal·lacions de raigs infrarojos perquè els cavalls, després de la feina, es distenguin, puguin assecar-se en els dies freds i així prevenir qualsevol molèstia articular o muscular . També hi ha a disposició sis quadres cobertes i condicionades a manera d’infermeria per als casos de lesió o baixa temporal d’activitat d’algun cavall.

Gràcies a les cures esmentades, els cavalls de S’HORT VELL gaudeixen d’un índex d’urgències veterinàries excepcionalment baix. Des de sempre s’ha optat per aplicar la medicina preventiva: desparasitació regular, revisió dental anual per a tots, treball de fisioteràpia i acupuntura equina regular. A S’HORT VELL es veu el cavall, com la persona, des d’un punt de vista holístic.

Ganya Ebele