Horseball

Taller Horseball S'Hort Vell

Comença el nostre taller de Horseball per al curs 2018-2019. Aquesta activitat, igual que els altres tallers de caire competitiu de S’Hort Vell, com els de Trec i de Cross-Country, es desenvoluparà un diumenge al mes (amb entrenament i partit) i finalitzarà amb la demostració que tindrà lloc durant la festa de fi de curs.

El Horseball és una disciplina eqüestre que combina la pràctica d’exercicis de compenetració amb el cavall, velocitat, equilibri i canvis de direcció, amb l’emoció, diversió i bones sensacions d’un esport d’equip. Es tracta d’una activitat magnífica per potenciar l’equilibri i augmentar el nivell de destresa dels genets i amazones, alhora que molt gratificant per a tots dos membres del binomi.

El taller és obert a inscripcions de membres del Club (en primer lloc), i també a altres genets i amazones (prèvia prova de nivell).

Més informació i inscripcions: info@shortvell.es, a les oficines del Club o a través dels monitors.

¡Salut, Alegria i Horseball!

Què és el Horseball?
El Horseball és un joc que enfronta a dos equips de sis binomis (quatre en pista i dos reserves) que pugnen per la possessió d’una pilota amb sis nanses de cuir amb l’objectiu d’aconseguir el major nombre de gols en les cistelles verticals de l’equip contrari.
A cada jugada d’atac han d’intervenir com a mínim tres jugadors. Quan la pilota cau a terra es porta a terme l’espectacular acció anomenada Ramassage (recollida del sòl sense desmuntar, estant units els estreps per sota del cavall amb una cingla). Els equips són mixts i el joc es desenvolupa en una pista de 60 x 30 m.
En els últims anys, a S’Hort Vell s’ha estat treballant a fons amb la creació de dos equips de Horseball, ampliant la capacitat i implicant més partícips en un divertit i gratificant esforç del monitor, alumnes i cavalls.
Des d’un punt de vista pedagògic s’ha considerat el Horseball com una ampliació dels exercicis de domini i control del cavall en els quals s’exigeix ​​velocitat, equilibri, pràctica de direcció en situacions límit i, al mateix temps, treball en equip. Amb l’estudi del reglament de manera conjunta se’ls ha pogut posar de manifest la necessitat de mantenir el Fair Play (compliment de les regles, joc net, especialment en l’esport) tant amb els companys humans com amb els cavalls.
A través de les nostres fitxes de seguiment hem observat que també els cavalls han gaudit amb l’exercici del Horseball: s’han manifestat més “vius”, més compenetrats amb els genets (sempre els mateixos), amb els quals col·laboraven i dels quals, evidentment, rebien una ració extra de gratificants pastanagues, garrofes o pomes.