Col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor

Intervenciones asistidas con perros en el ámbito de la atención a la dependenciasmartcapture

Primera visita amb na Kony i na Nuss als centres de dia de Manacor i Portocristo. Tot a punt per a l’inici d’una col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor per al desenvolupament d’intervencions assistides amb cans en l’àmbit de l’atenció a la dependència.