Categoria: Àmbit educatiu

Taller de Carrusel

Taller de carrusel

S’Hort Vell comença el Taller de Carrusel 2019, que es durà a terme un diumenge de cada mes, de febrer a juny.

¿Què és el carrusel?

En la preparació d’un carrusel es practiquen les figures de doma realitzades en grup, tot formant un conjunt que en desplaçar-se ofereix una bella imatge. Els genets/amazones es desplacen de forma ordenada, realitzen diverses figures al pas, trot o galop, tot seguint una coreografia prèviament estudiada i preparada. L’èxit d’un bon carrusel és la compenetració del binomi persona/cavall però també cal la compenetració entre genets/amazones per aconseguir la realització de les figures de forma harmònica.

Des del punt de vista del genet/amazona es treballa la memòria, tant auditiva com aeroespacial, la cohesió de grup; tots els integrants d’un carrusel estan connectats, a més de amb el seu cavall, amb la resta de companys. Es treballa també el respecte tant cap a l’animal com cap al conjunt d’integrants, humans i equins. Des del punt de vista dels coneixements d’equitació, cada coreografia representa un nivell de dificultat. Les figures de doma es van intercalant en les coreografies de manera que s’han de realitzar amb un nivell alt de perfecció, de forma sincronitzada.

La nostra proposta

La proposta del nostre Taller de Carrusel, a més de tot l’anterior, comprèn també la creació de la coreografia: música, vestuari, disseny de les diferents figures a incorporar, tot això pensant en el desenvolupament de les capacitats artístiques dels alumnes i en la possibilitat de preparar-lo de forma conjunta, acceptant les idees de la resta de companys, aportant cada un el seu punt de vista i arribant a la conformació del que serà un bell espectacle.

Aquest taller, juntament amb els de Horseball i TREC, formarà part de les exhibicions que, juntament amb les que preparen els nostres alumnes amb necessitats especials, oferirem a la nostra festa de final de curs. Serà imprescindible l’assistència regular a les sessions del taller per aconseguir la compenetració i el domini tècnic necessari.

Intervencions amb animals en l’àmbit educatiu: una font d’experiències inoblidables

Intervenciones con caballos en el ámbito educativo

S’Hort Vell duim a terme intervencions assistides amb animals en l’àmbit educatiu. Aquestes intervencions van destinades principalment a centres escolars i instituts interessats en programar activitats en què es treballen, entre d’altres, l’autoconeixement, la descoberta de l’altre (el TU), la cohesió de grup, la gestió de les emocions, la relaxació, l’aquí i l’ara, etc.

La setmana passada, mentre un grup de 1r d’ESO estava treballant amb la nostra psicòloga un exercici de concentració, respiració i relaxació amb ulls tancats (veure les instantànies), Carlissa, una Haflinger de 10 anys, es va acostar i acomodar, en total sintonia, al costat del grup. Va ser una experiència singular i un moment molt especial per a totes i tots.

Les intervencions assistides amb animals (cans i cavalls) en l’àmbit educatiu constitueixen una font d’experiències inoblidables.

Intervenciones con caballos en el ámbito educativo

¡Experiència assolida!

Intervencions assistides amb cans

Baby Dog en S'Hort Vell

Les intervencions assistides amb animals són un recurs complementari que, d’una manera lúdica, promouen la qualitat de vida de les persones i proporcionen beneficis preventius, cognitius, psicoafectius i sensorimotors. Aquestes intervencions poden ser molt útils per a generar sentiments de competència en la persona, així com millorar l’autoestima, evitar l’aïllament i afavorir l’activitat física, entre d’altres beneficis.

En el nostre centre ens hem format, seguim les pautes i recomanacions i mantenim estreta col·laboració amb el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC), organització amb una àmplia experiència i llarg recorregut en el camp de les Intervencions assistides amb cans.

Què són les intervencions assistides amb cans (IAP)?

Les Intervencions Assistides amb Cans (IAC) són programes complementaris dissenyats per promoure la qualitat de vida de les persones en els quals participen cans sota la supervisió i direcció dels professionals responsables del programa (Ristol i Domènec, 2012).

El ca és un element motivador que participa de la intervenció tot afavorint la interacció humà-animal i generant beneficis cognitius, socials, psicoafectius i sensorimotors.

Entre les Intervencions assistides amb cans, en funció dels objectius a treballar i els professionals implicats en el seu disseny i implementació, podem distingir entre (Ristol i Domènec, 2012): activitats assistides amb cans, teràpia assistida amb cans, educació assistida amb cans i valoració assistida amb cans.

Com és el ca d’intervenció?

El ca d’intervenció és prèviament seleccionat i entrenat per participar de les intervencions tot tenint en compte la seva fiabilitat davant de diferents situacions, la seva conducta predictible, controlable, adequada per al tipus d’intervenció, per tal que l’usuari se senti còmode i segur. Qualsevol ca que participa de les intervencions es troba sa físicament i psíquica, passant per uns rigorosos controls veterinaris per tal de garantir la bona salut de l’animal.

El nostre equip caní

Vegeu el nostre equip caní en aquest enllaç:

Els nostres cans

Àmbits d’intervenció

Actualment, l’equip d’intervencions assistides amb cans de S’Hort Vell, està treballant/col·laborant amb diverses entitats, des de serveis geriàtrics o residencials a hospitals o escoles amb infants no diagnosticats.

Algunes entitats i centres amb què mantenim col·laboració en el nostre exercici professional amb les IAC són: Ajuntament de Manacor (centres de dia de Manacor i Portocristo), APROSCOM Fundació (servei de residència i escola Joan Mesquida), Hospital Sant Joan de Déu (Palma), Residència Cas Metge Rei (Santa Maria del Camí), Col·legi Cooperativa Son Verí Nou i projectes anteriors amb IES Baltasar Porcel i IES Antoni Maura, Associació Estel de Llevant (centre de dia), Mente, etc.

Baby Dog & Baby Pony

Baby Dog & Baby Pony

Baby Dog & Baby Pony és un programa educatiu per a infants de 3 a 6 anys basat en les Intervencions Assistides amb Animals (IAA)

Baby Dog & Baby Pony és un programa educatiu per a infants basat en les Intervencions Assistides amb Animals (IAA), en aquest cas concret l’Educació Assistida amb Animals (EAA) amb cans i ponis. Aquest programa té com a objectiu enfortir la vinculació dels infants de 3 a 6 anys (2n cicle d’educació infantil) amb el seu context i potenciar les fites evolutives de les àrees de desenvolupament pròpies d’aquesta edat.

El projecte recull un seguit d’activitats en què s’implica a les famílies i amb les que es persegueix promoure una actitud positiva cap als animals, impulsar un model de relació basat en el respecte, cura i protecció dels éssers vius i afavorir i facilitar els processos de desenvolupament i socialització dels infants en plena natura i en contacte amb els animals.

Bertha Chapman, citada per Levinson (1995), defensa una major utilització educativa de l’íntima relació de l’infant amb la natura. La millor manera de guanyar-se amb facilitat l’afecte sincer de l’infant és demostrant-li un interès real cap a un animal.

Contribucions

Les activitats que es duen a terme en el Baby Dog & Baby Pony contribuiran:

 • A nivell cognitiu
  • Processos (atenció, memòria…) i habilitats cognitives
  • Conceptes (numeració, colors, aproximació lectoescriptura…)
 • A nivell comunicatiu
  • Obrir nous canals de comunicació utilitzant l’animal com a element mediador
  • Incrementar el vocabulari real que l’infant pugui conèixer i utilitzar en la seva vida diària
  • Crear situacions que fomentin la comunicació total
 • A nivell socioafectiu
  • Aprofitar la presència de l’animal per a la creació d’un vincle afectiu animal-infant
  • Fomentar les relacions interpersonals: infant-animal, infant-iguals, infant-adult
  • Desenvolupar les habilitats bàsiques sobre la base de la relació que s’estableix amb l’animal: contacte ocular, somriure social, conductes protodeclarativas i imperatives, conductes prosocials i la resolució de conflictes
  • Responsabilitat, autoconcepte, autoestima, etc.
 • A nivell sensorial
  • Proporcionar noves experiències sensorials per aconseguir una estimulació integral
  • Conèixer els 5 sentits a través del contacte amb els animals i l’entorn
  • Fer partícip l’infant de les dimensions i sensacions del seu propi cos en observar i relacionar-se amb l’animal i l’entorn
 • A nivell psicomotriu
  • Fomentar l’adquisició i desenvolupament d’habilitats motrius utilitzant l’animal com a element motivador
  • Desenvolupar conceptes espai-temporals, tant del propi infant com prenent de referència l’animal (esquema i imatge corporal, motricitat fina i gruixuda, relacions causa-efecte, autonomia personal…)

Visita Col·legi Cooperativa Son Verí Nou

Visita Son Verí Nou Septiembre 2018

Diumenge, 9 de setembre, l’equip del Col·legi Cooperativa Son Verí Nou, docents i no docents, ha vingut a S’HORT VELL i junts hem practicat algunes intervencions assistides amb cavalls i cans, a manera d’introducció a la programació de les mateixes en el seu curs acadèmic 2018-2019.

El Col·legi Cooperativa Son Verí Nou i S’HORT VELL porten anys col·laborant i duent a terme intervencions assistides amb animals en l’àmbit educatiu. Aquestes intervencions poden programar-se bé a les nostres instal·lacions, bé al centre educatiu, tot depenent del tipus d’intervenció.

L’objectiu d’aquestes intervencions és treballar el reconeixement i la gestió d’emocions, tot aplicant-ho a millorar l’autoestima, les habilitats socials, la cohesió de grup, etc.

Galeria de fotos: