Categoria: Teràpies

‘Efecte de la hipoteràpia en esclerosi múltiple (…)’: article científic

Artículo en Medicina Clínica: efectos de la hipoterapia en EM

El Vol. 152 Núm. 2 (gener 2019) de la revista ‘Medicina Clínica’ conté aquest interessant article amb els resultats d’una investigació realitzada per la Universidad Complutense de Madrid:

Efecto de la hipoterapia en esclerosis múltiple: estudio piloto en calidad de vida, espasticidad, marcha, suelo pélvico, depresión y fatiga

En aquest enllaç podreu llegir un resum aparegut en premsa.

 

 

Intervencions assistides amb cans

Baby Dog en S'Hort Vell

Les intervencions assistides amb animals són un recurs complementari que, d’una manera lúdica, promouen la qualitat de vida de les persones i proporcionen beneficis preventius, cognitius, psicoafectius i sensorimotors. Aquestes intervencions poden ser molt útils per a generar sentiments de competència en la persona, així com millorar l’autoestima, evitar l’aïllament i afavorir l’activitat física, entre d’altres beneficis.

En el nostre centre ens hem format, seguim les pautes i recomanacions i mantenim estreta col·laboració amb el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC), organització amb una àmplia experiència i llarg recorregut en el camp de les Intervencions assistides amb cans.

Què són les intervencions assistides amb cans (IAP)?

Les Intervencions Assistides amb Cans (IAC) són programes complementaris dissenyats per promoure la qualitat de vida de les persones en els quals participen cans sota la supervisió i direcció dels professionals responsables del programa (Ristol i Domènec, 2012).

El ca és un element motivador que participa de la intervenció tot afavorint la interacció humà-animal i generant beneficis cognitius, socials, psicoafectius i sensorimotors.

Entre les Intervencions assistides amb cans, en funció dels objectius a treballar i els professionals implicats en el seu disseny i implementació, podem distingir entre (Ristol i Domènec, 2012): activitats assistides amb cans, teràpia assistida amb cans, educació assistida amb cans i valoració assistida amb cans.

Com és el ca d’intervenció?

El ca d’intervenció és prèviament seleccionat i entrenat per participar de les intervencions tot tenint en compte la seva fiabilitat davant de diferents situacions, la seva conducta predictible, controlable, adequada per al tipus d’intervenció, per tal que l’usuari se senti còmode i segur. Qualsevol ca que participa de les intervencions es troba sa físicament i psíquica, passant per uns rigorosos controls veterinaris per tal de garantir la bona salut de l’animal.

El nostre equip caní

Vegeu el nostre equip caní en aquest enllaç:

Els nostres cans

Àmbits d’intervenció

Actualment, l’equip d’intervencions assistides amb cans de S’Hort Vell, està treballant/col·laborant amb diverses entitats, des de serveis geriàtrics o residencials a hospitals o escoles amb infants no diagnosticats.

Algunes entitats i centres amb què mantenim col·laboració en el nostre exercici professional amb les IAC són: Ajuntament de Manacor (centres de dia de Manacor i Portocristo), APROSCOM Fundació (servei de residència i escola Joan Mesquida), Hospital Sant Joan de Déu (Palma), Residència Cas Metge Rei (Santa Maria del Camí), Col·legi Cooperativa Son Verí Nou i projectes anteriors amb IES Baltasar Porcel i IES Antoni Maura, Associació Estel de Llevant (centre de dia), Mente, etc.

Oferta de treball a Aspace

Oferta laboral en Aspace Baleares

Compartim una oferta laboral que ens arriba des d’Aspace Balears:

¿Quieres trabajar en Fundació ASPACE? Actualmente estamos buscando técnicos en terapias asistidas con caballos

Funciones a realizar

 • Valoración de los usuarios
 • Establecer un plan de trabajo personalizado según las características de la persona
 • Seguimiento de los objetivos
 • Preparación de las sesiones
 • Responsabilizarse del correcto trascurso de la sesión
 • Realizar sesiones de equitación terapéutica y monta gemelar
 • Cuidado del material
 • Trabajo transdisciplinar

Titulación necesaria

 • Experto Universitario en terapias asistidas con caballos/animales
 • Titulación Universitaria: maestro educación especial, educación social, psicología, fisioterapia

Retribución

 • Según convenio colectivo de aplicación

Horario

 • Jueves y viernes de 15:15 a 18.15 horas
 • Sábados de 10:15 a 14:00 horas
 • Posibilidad de aumentar horario durante el trascurso del año

Proceso de selección

 • Plazo de inscripción abierto hasta 23-09-2018, inclusive
 • Valoración de CV
 • Entrevista personal a los candidatos preseleccionados
 • Incorporación primera semana de octubre

 

S’Hort Vell, dues dècades d’estudi i treball

Jazz & Kigali (logo 1000x667 gris)

Teràpies assistides amb cavalls

S’HORT VELL es va fundar a finals dels anys 90 a Biniali (Mallorca), com un centre eqüestre especialitzat en Teràpies Assistides amb Cavalls (TAC).

Gràcies al treball coordinat d’especialistes de diferents disciplines, les TAC de S’HORT VELL, enteses com teràpies complementàries i sota visat mèdic, permeten a les persones amb necessitats especials gaudir de la companyia del cavall i aprofitar els beneficis terapèutics de les activitats programades específicament per a cada usuari.

Equitació conscient

En paral·lel a les TAC, S’HORT VELL es va especialitzar en donar a conèixer la pràctica de l’art de l’equitació sota la màxima del benestar animal, amb consciència del propi cos i de la comunicació amb el cavall, per part del genet o amazona.

La nostra dilatada experiència en el món eqüestre i el curós entrenament de ponis i cavalls ens permet oferir experiències d’equitació conscient des d’edats molt primerenques, passant per l’adolescència i l’edat adulta, fins a la maduresa.

Intervencions assistides amb animals (cans i cavalls)

Després de vint anys de treball, en l’actualitat S’HORT VELL és un referent dins de l’estat espanyol en l’àmbit de les Intervencions i Teràpies Assistides amb Cavalls.

Així mateix, en aquests darrers anys, ens hem format i hem creat una unitat d’Intervencions Assistides amb Cans, capacitada per programar i dur a terme sessions, amb el nostre equip de cans, en els àmbits educatiu, terapèutic, rehabilitador o assistencial. En aquest sentit, col·laboram amb nombrosos centres escolars dins de les Intervencions Assistides amb cans i cavalls en l’àmbit docent; i amb centres geriàtrics o d’educació especial, com a equip rehabilitador especialitzat en Intervencions Assistides amb Animals.

Formam profesionals

La Universitat dels Illes Balears (UIB), amb S’HORT VELL, oferta la formació “Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS)”, que codirigim i coordinam, i que es du a terme en les nostres instal·lacions.

S’HORT VELL col·labora com a centre de pràctiques en l’àmbit de les Intervencions Assistides amb Animals amb les universitats de Girona, Vic, Illes Balears i Pàdua.

Teràpies assistides amb cavalls

Terapia asistida con caballos

Introducció i objectius

La Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) és una teràpia complementària a les ja existents que utilitza el cavall com a mediador per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i problemes d’adaptació social.

Per assolir aquests objectius hem de partir d’una valoració de cada usuari que ens reveli les capacitats amb què compta per realitzar un programa de treball que permeti superar les seves limitacions.

Teràpia assistida amb cavalls

S’HORT VELL compta amb un equip de teràpia multidisciplinar que decideix quin professional (o professionals) exercirà de tutor en cada cas (en funció de les necessitats de l’usuari) per prioritzar el treball en un o un altre aspecte i elaborar un pla d’activitats per desenvolupar totes les capacitats de la persona.

Hipoteràpia

La hipoteràpia treballa sobretot des del punt de vista físic per aprofitar les repercussions en el cos del genet quan aquest munta sobre el cavall al pas.

Hipoteràpia

Bàsicament aquestes repercussions són :

 • Es reprodueix el patró de locomoció tridimensional equivalent al patró fisiològic de la marxa humana.
 • S’enforteix la musculatura encarregada de mantenir-nos en posició erecta.
 • S’estimula l’equilibri de forma molt significativa.
 • Pot significar un exercici físic intens per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Afavoreix el funcionament dels òrgans interns, sobretot el peristaltisme intestinal.

Equitació terapèutica

Equitació terapèutica

L’equitació terapèutica va dirigida a persones que poden exercir alguna acció sobre el cavall, ja sigui en el moment de la higiene, la preparació del material o la pròpia activitat de muntar a cavall.

A S’HORT VELL el nostre objectiu principal és dotar de recursos a l’usuari perquè pugui adaptar-los a la seva vida quotidiana, millorant-ne la qualitat. Per a això, serà necessari atendre les característiques individuals de cada persona i la realitat viscuda per la mateixa.

En aquesta activitat es fomenta el desenvolupament de l’autoestima, la capacitat d’atenció, la memòria, la comunicació i la gestió emocional, entre altres àrees.

Hipoterapia

Volteig terapèutic

El volteig terapèutic consisteix a utilitzar el cavall com a coterapeuta, muntant sense sella, només amb una cingla de volteig dotada d’arcs on agafar-se, per treballar les àrees d’equilibri, control de tronc, el coneixement de l’esquema corporal i la dissociació de cada part del cos, amb exercicis que transmeten una agradable sensació i experiència pel contacte directe amb el cavall. Cada terapeuta adaptarà el rol del cavall per aconseguir l’objectiu desitjat segons les diferents àrees d’afectació de la persona amb necessitat d’educació especial.

Equitació adaptada

L’equitació adaptada es defineix com la pràctica de l’equitació amb una finalitat lúdico–esportiva per part de genets que presenten alguna limitació física, cognitiva o sensorial i que necessiten de determinades adaptacions metodològiques, pedagògiques o de material per potenciar les seves capacitats i la seva autonomia a l’hora de muntar a cavall.

Partint de la premissa que l’equitació és comunicació amb el cavall, un procés d’interacció constant genet–cavall–genet, treballam perquè la persona continuï progressant en habilitats, coneixements i experiències dins de les possibilitats que ofereix el món eqüestre.

Equitació adaptada