Etiqueta: slide@ca

Tallers de Pasqua 2019

TREC - escuela de equitación S'Hort Vell

Presentam els Tallers de Pasqua 2019 de S’Hort Vell, amb activitats adaptades a cada nivell, que durem a terme a les nostres instal·lacions durant la setmana de vacances escolars.

Calendari i horaris

 • Del dimarts 23 al divendres 26 d’abril
 • Obrim a les 8 hores
 • Activitats amb ponis i el nostre equip caní, per als més petits, de 9 a 13 hores
 • Activitats en pista i TREC, per a genets i amazones, de 9 a 17 hores

Preu

160 euros (pels quatre dies; menjar no inclòs, cal dur carmanyola, si s’escau).

Inscripcions obertes a les nostres oficines

Taller de Carrusel

Taller de carrusel

S’Hort Vell comença el Taller de Carrusel 2019, que es durà a terme un diumenge de cada mes, de febrer a juny.

¿Què és el carrusel?

En la preparació d’un carrusel es practiquen les figures de doma realitzades en grup, tot formant un conjunt que en desplaçar-se ofereix una bella imatge. Els genets/amazones es desplacen de forma ordenada, realitzen diverses figures al pas, trot o galop, tot seguint una coreografia prèviament estudiada i preparada. L’èxit d’un bon carrusel és la compenetració del binomi persona/cavall però també cal la compenetració entre genets/amazones per aconseguir la realització de les figures de forma harmònica.

Des del punt de vista del genet/amazona es treballa la memòria, tant auditiva com aeroespacial, la cohesió de grup; tots els integrants d’un carrusel estan connectats, a més de amb el seu cavall, amb la resta de companys. Es treballa també el respecte tant cap a l’animal com cap al conjunt d’integrants, humans i equins. Des del punt de vista dels coneixements d’equitació, cada coreografia representa un nivell de dificultat. Les figures de doma es van intercalant en les coreografies de manera que s’han de realitzar amb un nivell alt de perfecció, de forma sincronitzada.

La nostra proposta

La proposta del nostre Taller de Carrusel, a més de tot l’anterior, comprèn també la creació de la coreografia: música, vestuari, disseny de les diferents figures a incorporar, tot això pensant en el desenvolupament de les capacitats artístiques dels alumnes i en la possibilitat de preparar-lo de forma conjunta, acceptant les idees de la resta de companys, aportant cada un el seu punt de vista i arribant a la conformació del que serà un bell espectacle.

Aquest taller, juntament amb els de Horseball i TREC, formarà part de les exhibicions que, juntament amb les que preparen els nostres alumnes amb necessitats especials, oferirem a la nostra festa de final de curs. Serà imprescindible l’assistència regular a les sessions del taller per aconseguir la compenetració i el domini tècnic necessari.

TREC

TREC - escuela de equitación S'Hort Vell

El TRECTécnicas de Rutas Ecuestres de Competición es una disciplina ecuestre en la que jinetes y amazonas y sus caballos compiten en una serie de pruebas, mediante las que se valora la capacidad de los binomios para orientarse, adaptarse y superar las dificultades que se encuentran en el medio natural.

Consta de tres pruebas: la prueba de orientación y regularidad (POR), la prueba de terreno variado (PTV) y la prueba de aires (PAR).

Por tanto, el TREC es una de las disciplinas más completas ya que interviene la doma, la flexibilidad, la confianza, la educación del caballo para el trabajo pie a tierra, un poco de cross-country con pequeños saltos, la gestión del esfuerzo del caballo y la capacidad de evaluar tiempo y velocidad, adaptándose al terreno. Además, a ello se suma el conocimiento del jinete en materia de orientación y cuidado del caballo.

Esta actividad va dirigida a todos aquellos que, siendo amantes de los caballos y la equitación, quieran disfrutar con esta disciplina variada y divertida y que no exige un nivel de equitación ni de forma física excesivamente alto, pero que sin duda ayuda a conseguirlo.

El TREC se puede practicar con cualquier caballo que reúna las cualidades de buen temperamento y buena resistencia física. En S’Hort Vell tenemos ponis y caballos que cumplen estas características, así como unas instalaciones adecuadas, para el disfrute de esta interesante actividad.

Baby Dog & Baby Pony

Baby Dog & Baby Pony

Baby Dog & Baby Pony és un programa educatiu per a infants de 3 a 6 anys basat en les Intervencions Assistides amb Animals (IAA)

Baby Dog & Baby Pony és un programa educatiu per a infants basat en les Intervencions Assistides amb Animals (IAA), en aquest cas concret l’Educació Assistida amb Animals (EAA) amb cans i ponis. Aquest programa té com a objectiu enfortir la vinculació dels infants de 3 a 6 anys (2n cicle d’educació infantil) amb el seu context i potenciar les fites evolutives de les àrees de desenvolupament pròpies d’aquesta edat.

El projecte recull un seguit d’activitats en què s’implica a les famílies i amb les que es persegueix promoure una actitud positiva cap als animals, impulsar un model de relació basat en el respecte, cura i protecció dels éssers vius i afavorir i facilitar els processos de desenvolupament i socialització dels infants en plena natura i en contacte amb els animals.

Bertha Chapman, citada per Levinson (1995), defensa una major utilització educativa de l’íntima relació de l’infant amb la natura. La millor manera de guanyar-se amb facilitat l’afecte sincer de l’infant és demostrant-li un interès real cap a un animal.

Contribucions

Les activitats que es duen a terme en el Baby Dog & Baby Pony contribuiran:

 • A nivell cognitiu
  • Processos (atenció, memòria…) i habilitats cognitives
  • Conceptes (numeració, colors, aproximació lectoescriptura…)
 • A nivell comunicatiu
  • Obrir nous canals de comunicació utilitzant l’animal com a element mediador
  • Incrementar el vocabulari real que l’infant pugui conèixer i utilitzar en la seva vida diària
  • Crear situacions que fomentin la comunicació total
 • A nivell socioafectiu
  • Aprofitar la presència de l’animal per a la creació d’un vincle afectiu animal-infant
  • Fomentar les relacions interpersonals: infant-animal, infant-iguals, infant-adult
  • Desenvolupar les habilitats bàsiques sobre la base de la relació que s’estableix amb l’animal: contacte ocular, somriure social, conductes protodeclarativas i imperatives, conductes prosocials i la resolució de conflictes
  • Responsabilitat, autoconcepte, autoestima, etc.
 • A nivell sensorial
  • Proporcionar noves experiències sensorials per aconseguir una estimulació integral
  • Conèixer els 5 sentits a través del contacte amb els animals i l’entorn
  • Fer partícip l’infant de les dimensions i sensacions del seu propi cos en observar i relacionar-se amb l’animal i l’entorn
 • A nivell psicomotriu
  • Fomentar l’adquisició i desenvolupament d’habilitats motrius utilitzant l’animal com a element motivador
  • Desenvolupar conceptes espai-temporals, tant del propi infant com prenent de referència l’animal (esquema i imatge corporal, motricitat fina i gruixuda, relacions causa-efecte, autonomia personal…)

Horseball

Taller Horseball S'Hort Vell

Comença el nostre taller de Horseball per al curs 2018-2019. Aquesta activitat, igual que els altres tallers de caire competitiu de S’Hort Vell, com els de Trec i de Cross-Country, es desenvoluparà un diumenge al mes (amb entrenament i partit) i finalitzarà amb la demostració que tindrà lloc durant la festa de fi de curs.

El Horseball és una disciplina eqüestre que combina la pràctica d’exercicis de compenetració amb el cavall, velocitat, equilibri i canvis de direcció, amb l’emoció, diversió i bones sensacions d’un esport d’equip. Es tracta d’una activitat magnífica per potenciar l’equilibri i augmentar el nivell de destresa dels genets i amazones, alhora que molt gratificant per a tots dos membres del binomi.

El taller és obert a inscripcions de membres del Club (en primer lloc), i també a altres genets i amazones (prèvia prova de nivell).

Més informació i inscripcions: info@shortvell.es, a les oficines del Club o a través dels monitors.

¡Salut, Alegria i Horseball!

Què és el Horseball?
El Horseball és un joc que enfronta a dos equips de sis binomis (quatre en pista i dos reserves) que pugnen per la possessió d’una pilota amb sis nanses de cuir amb l’objectiu d’aconseguir el major nombre de gols en les cistelles verticals de l’equip contrari.
A cada jugada d’atac han d’intervenir com a mínim tres jugadors. Quan la pilota cau a terra es porta a terme l’espectacular acció anomenada Ramassage (recollida del sòl sense desmuntar, estant units els estreps per sota del cavall amb una cingla). Els equips són mixts i el joc es desenvolupa en una pista de 60 x 30 m.
En els últims anys, a S’Hort Vell s’ha estat treballant a fons amb la creació de dos equips de Horseball, ampliant la capacitat i implicant més partícips en un divertit i gratificant esforç del monitor, alumnes i cavalls.
Des d’un punt de vista pedagògic s’ha considerat el Horseball com una ampliació dels exercicis de domini i control del cavall en els quals s’exigeix ​​velocitat, equilibri, pràctica de direcció en situacions límit i, al mateix temps, treball en equip. Amb l’estudi del reglament de manera conjunta se’ls ha pogut posar de manifest la necessitat de mantenir el Fair Play (compliment de les regles, joc net, especialment en l’esport) tant amb els companys humans com amb els cavalls.
A través de les nostres fitxes de seguiment hem observat que també els cavalls han gaudit amb l’exercici del Horseball: s’han manifestat més “vius”, més compenetrats amb els genets (sempre els mateixos), amb els quals col·laboraven i dels quals, evidentment, rebien una ració extra de gratificants pastanagues, garrofes o pomes.

Postgrau Intervencions Assistides amb Animals

Nuss from s'Hort Vell

4a edició del postgrau “Especialista en Intervencions Assistides amb Animals”, títol propi de la UIB (30 ECTS)

Després de tres edicions del postgrau d’expert en Teràpies Assistides amb Animals, amb aquesta nova edició s’amplia el camp i s’ofereix a graduats de diferents disciplines de l’àmbit educatiu, social i de les ciències de la salut, la titulació d’especialista en Intervencions Assistides amb Animals (IAA), tot incrementant amb això les oportunitats professionals que proporcionen aquests estudis.

Una altra de les característiques d’aquesta nova edició és la inclusió de l’aplicació pràctica de les intervencions assistides amb animals (cans i cavalls) des dels primers seminaris, tot aprofitant l’experiència de S’HORT VELL en el desenvolupament d’aquest tipus d’intervencions, així com la disponibilitat dels animals entrenats i la dilatada experiència dels tècnics del centre, que treballen dia a dia en aquestes intervencions al costat dels nostres experts, ja en l’àmbit docent, ja en el social o el terapèutic.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i el centre S’HORT VELL oferten les titulacions següents de formació en Intervencions Assistides amb Animals:

 • “Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)”
 • “Diploma Universitari d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)”, per a persones amb accés a la universitat
 • “Diploma d’Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)”, per a persones sense accés a la universitat

En què consisteixen les IAA?

Les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) consisteixen a utilitzar una sèrie de recursos que ofereix la interacció amb l’animal amb finalitats terapèutiques, educatives o socials.

Aquest postgrau se centrarà a abordar les intervencions assistides amb cans i cavalls. Les poblacions a les que van dirigides aquest tipus de teràpies poden ser també molt diverses, des d’infants amb epilèpsia, a adults amb malalties mentals o gent gran.

L’ús d’animals per ajudar en activitats terapèutiques, o com a agents motivadors o socialitzadors, té una llarga història. Però l’ús extensiu, documentat i organitzat és relativament nou. És evident que es tracta d’un camp professional emergent a Espanya, però de considerable implantació i desenvolupament en països en què hi ha una major familiarització amb el món de la interacció amb els animals, com el Regne Unit, Alemanya o els EUA.

A qui van destinats els estudis?

S’ofereix a graduats de diferents disciplines de l’àmbit educatiu, social i de les ciències de la salut. A les IAA, l’usuari rep estímuls que treballen totes les àrees de la persona, tot utilitzant la relació amb l’animal com a mitjà. Per aquest motiu, s’ha cregut oportú realitzar una formació multidisciplinària, posant-la a disposició d’un ampli ventall de professionals: mestres, treballadors socials, fisioterapeutes, psicòlegs, infermers… L’accés a perfils d’àmbits més allunyats es deixarà a criteri de les directores del curs.

L’adjudicació de les places es farà per rigorós ordre d’inscripció.

portada postgrado UIB IAA

Dades específiques

Direcció dels estudis

 • Carolina Sitges Quirós. Professora contractada doctora de la Facultat de Psicologia de la UIB
 • Auba Benito Llinàs. Fisioterapeuta especialitzada en Teràpies Assistides amb Cavalls, professora associada de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB
 • Alicia Leiva Mir. Professora associada doctora de la Facultat de Psicologia de la UIB

Coordinació

 • Ganya Ebele. Tècnica Esportiva d’Equitació nivells I i II. Ensinistradora de cavalls.

Modalitat

 • Presencial

Durada

 • 30 ECTS

Lloc d’impartició

Programa

 • MÒDUL I: PRINCIPIS DE LA RELACIÓ HUMÀ-ANIMAL (1,5 ECTS)
  • Desenvolupament i model de la relació humà-animal: inici de las IAA
  • Empatia en animals no humans i humans
  • El vincle amb el ca i amb el cavall
  • Beneficis de la IAA en l’àmbit físic, psicosocial i educatiu
 • MÒDUL 2: PRINCIPIS I CONEIXEMENT PROFUND DE LES IAA (4,5 ECTS)
  • Anàlisi comparativa de la biomecànica de la munta i habilitats basiques (marxa, sedestació i bipedestació)
  • Rehabilitació de l’equilibri mitjançant les teràpies assistides amb cavalls (TAC)
  • Intervenció postural i aprenentatge motriu en les TAC
  • Transferències en les intervencions assistides amb cavalls
  • Tècnica del backriding (munta bessona)
  • Regulació del to muscular en les TAC
  • Rehabilitació física amb el ca de teràpies
  • Integració sensorial
  • Programes d’intervencions assistides amb cans (IACans) en l’àmbit sanitari
  • Intervenció en població en risc d’exclusió social, població tutelada
  • Intervenció en el trastorn mental greu (TMG) amb cans i cavalls
  • Intervenció en l’envelliment, amb cans
  • Recursos tècnics per aplicar en el volteig terapèutic
 • MÒDUL 3: ASPECTES DE PROJECTE I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA (1,5 ECTS)
  • Introducció i estructura de sessions en les IACavalls i en las IACans
  • Plan de intervención en las TAA
  • Competències del terapeuta
  • Papel del guia en les intervencions assistides amb cavalls (IACavalls)
  • Paper del tècnic en les intervencions assistides amb cans (IACans)
 • MÒDUL 4: SELECCIÓ I ENTRENAMENT DELS ANIMALS EN LES IAA (1,5 ECTS)
  • Criterios de selección del perro
  • Criterios de selección del caballo
  • Etología del caballo
  • Comunicación y comportamiento del perro
  • Etología del perro
  • Bienestar del perro de terapia
  • Bienestar del caballo de terapia
 • MÒDUL 5: ASPECTES VETERINARIS, MÈDICS I BIOLÒGICS (1,5 ECTS)
  • Procesos cognitivos
  • Actuación en caso de caída
  • Biomecánica humana
  • La medicación en la patología reurológica
  • Fisiología del equilibrio
  • Principios de conducta y aprendizaje humano
 • MÒDUL 6: PSICOLOGIA EDUCATIVA I PEDAGOGIA (1,5 ECTS)
  • Lenguaje y lectoescritura
  • Programas educativos asistidos con animales
  • Intervención en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y en los trastornos del espectro autista (TEA), con animales
 • MÒDUL 7: PRINCIPIS ÈTICS (1,5 ECTS)
  • Ética y legislación vigente sobre las TAA
 • MÒDUL 8: CONEIXEMENT DE L’ANIMAL (3 ECTS)
  • Introducció a l’equitació
  • Interacció amb l’animal de teràpia
 • TREBALL FINAL DE POSTGRAU (7,5 ECTS)
 • PRÀCTIQUES EXTERNES (6 ECTS)

Galeria d’imatges

Enllaç a informació complerta i matrícula

Tríptic, calendari i matrícula (pàgina FUEIB)

Retalls i enllaços de premsa

recorte de prensa postgrado IAA

Suplement Vida Sana, Diario de Mallorca

Grupo 3a edición postgrado IAA (2)

Grup de postgraduats de la 3a edició

S’Hort Vell, dues dècades d’estudi i treball

Jazz & Kigali (logo 1000x667 gris)

Teràpies assistides amb cavalls

S’HORT VELL es va fundar a finals dels anys 90 a Biniali (Mallorca), com un centre eqüestre especialitzat en Teràpies Assistides amb Cavalls (TAC).

Gràcies al treball coordinat d’especialistes de diferents disciplines, les TAC de S’HORT VELL, enteses com teràpies complementàries i sota visat mèdic, permeten a les persones amb necessitats especials gaudir de la companyia del cavall i aprofitar els beneficis terapèutics de les activitats programades específicament per a cada usuari.

Equitació conscient

En paral·lel a les TAC, S’HORT VELL es va especialitzar en donar a conèixer la pràctica de l’art de l’equitació sota la màxima del benestar animal, amb consciència del propi cos i de la comunicació amb el cavall, per part del genet o amazona.

La nostra dilatada experiència en el món eqüestre i el curós entrenament de ponis i cavalls ens permet oferir experiències d’equitació conscient des d’edats molt primerenques, passant per l’adolescència i l’edat adulta, fins a la maduresa.

Intervencions assistides amb animals (cans i cavalls)

Després de vint anys de treball, en l’actualitat S’HORT VELL és un referent dins de l’estat espanyol en l’àmbit de les Intervencions i Teràpies Assistides amb Cavalls.

Així mateix, en aquests darrers anys, ens hem format i hem creat una unitat d’Intervencions Assistides amb Cans, capacitada per programar i dur a terme sessions, amb el nostre equip de cans, en els àmbits educatiu, terapèutic, rehabilitador o assistencial. En aquest sentit, col·laboram amb nombrosos centres escolars dins de les Intervencions Assistides amb cans i cavalls en l’àmbit docent; i amb centres geriàtrics o d’educació especial, com a equip rehabilitador especialitzat en Intervencions Assistides amb Animals.

Formam profesionals

La Universitat dels Illes Balears (UIB), amb S’HORT VELL, oferta la formació “Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS)”, que codirigim i coordinam, i que es du a terme en les nostres instal·lacions.

S’HORT VELL col·labora com a centre de pràctiques en l’àmbit de les Intervencions Assistides amb Animals amb les universitats de Girona, Vic, Illes Balears i Pàdua.

Teràpies assistides amb cavalls

Terapia asistida con caballos

Introducció i objectius

La Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) és una teràpia complementària a les ja existents que utilitza el cavall com a mediador per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i problemes d’adaptació social.

Per assolir aquests objectius hem de partir d’una valoració de cada usuari que ens reveli les capacitats amb què compta per realitzar un programa de treball que permeti superar les seves limitacions.

Teràpia assistida amb cavalls

S’HORT VELL compta amb un equip de teràpia multidisciplinar que decideix quin professional (o professionals) exercirà de tutor en cada cas (en funció de les necessitats de l’usuari) per prioritzar el treball en un o un altre aspecte i elaborar un pla d’activitats per desenvolupar totes les capacitats de la persona.

Hipoteràpia

La hipoteràpia treballa sobretot des del punt de vista físic per aprofitar les repercussions en el cos del genet quan aquest munta sobre el cavall al pas.

Hipoteràpia

Bàsicament aquestes repercussions són :

 • Es reprodueix el patró de locomoció tridimensional equivalent al patró fisiològic de la marxa humana.
 • S’enforteix la musculatura encarregada de mantenir-nos en posició erecta.
 • S’estimula l’equilibri de forma molt significativa.
 • Pot significar un exercici físic intens per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Afavoreix el funcionament dels òrgans interns, sobretot el peristaltisme intestinal.

Equitació terapèutica

Equitació terapèutica

L’equitació terapèutica va dirigida a persones que poden exercir alguna acció sobre el cavall, ja sigui en el moment de la higiene, la preparació del material o la pròpia activitat de muntar a cavall.

A S’HORT VELL el nostre objectiu principal és dotar de recursos a l’usuari perquè pugui adaptar-los a la seva vida quotidiana, millorant-ne la qualitat. Per a això, serà necessari atendre les característiques individuals de cada persona i la realitat viscuda per la mateixa.

En aquesta activitat es fomenta el desenvolupament de l’autoestima, la capacitat d’atenció, la memòria, la comunicació i la gestió emocional, entre altres àrees.

Hipoterapia

Volteig terapèutic

El volteig terapèutic consisteix a utilitzar el cavall com a coterapeuta, muntant sense sella, només amb una cingla de volteig dotada d’arcs on agafar-se, per treballar les àrees d’equilibri, control de tronc, el coneixement de l’esquema corporal i la dissociació de cada part del cos, amb exercicis que transmeten una agradable sensació i experiència pel contacte directe amb el cavall. Cada terapeuta adaptarà el rol del cavall per aconseguir l’objectiu desitjat segons les diferents àrees d’afectació de la persona amb necessitat d’educació especial.

Equitació adaptada

L’equitació adaptada es defineix com la pràctica de l’equitació amb una finalitat lúdico–esportiva per part de genets que presenten alguna limitació física, cognitiva o sensorial i que necessiten de determinades adaptacions metodològiques, pedagògiques o de material per potenciar les seves capacitats i la seva autonomia a l’hora de muntar a cavall.

Partint de la premissa que l’equitació és comunicació amb el cavall, un procés d’interacció constant genet–cavall–genet, treballam perquè la persona continuï progressant en habilitats, coneixements i experiències dins de les possibilitats que ofereix el món eqüestre.

Equitació adaptada