Política de privacitat

Normativa

La nostra política de privacitat s’até a la següent normativa:

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD
  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)

Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions executives o administratives, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials.

Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment respecte a aquesta Política de Privacitat o sobre el tractament de les vostres dades, podeucontactar amb el “responsable del tractament”.

Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable del tractament: S’HORT VELL
  • Finalitat del tractament: atendre sol·licituds d’informació de les persones interessades
  • Legitimació del tractament: consentiment de la persona interessada
  • Cessions i transferències: previsió de cessió/transferència a l’efecte de poder dur a terme comunicacions i newsletters a les persones interessades, a través de mitjans tecnològics a l’ús com el correu electrònic i Apps de missatgeria
  • Drets de les persones interessades: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’expliquen en la informació addicional

Informació addicional sobre protecció de dades

Responsable del tractament

S’HORT VELL. Les dades personals que es recullen en aquest web podran ser incorporades a fitxers de la titularitat de S’HORT VELL, amb domicili a ctra. Ma-3020, km. 8,4 – 07143 Biniali, Sencelles (Illes Balears). Telèfons: (+34) 627 308 286 i (+34) 971 870 543. Correu electrònic: info[a]shortvell.es.

Finalitat del tractament

Les dades personals dels nostres usuaris seran tractades per permetre la connexió a la web, així com per a l’atenció de consultes o sol·licituds formulades i per millorar la qualitat del web i dels nostres serveis. De manera general, els camps dels formularis que es trobin a la web i que siguin marcats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les vostres sol·licituds.

Cessions i transferències

Està previst que, previ consentiment, el correu electrònic de la persona interessada sigui introduït en una llista de distribució perquè pugui rebre comunicacions i newsletters. Per a això, fem ús de MailerLite (https://www.mailerlite.com/), una empresa de serveis radicada a l’Espai Econòmic Europeu (Lituània), amb la qual tenim un acord de serveis que compleix el RGPD.

En el cas que proporcioneu dades de caràcter personal de terceres persones (físiques o jurídiques), manifestau que comptau amb el consentiment dels afectats per a això, havent-los informat prèviament del contingut de la present política de privacitat.

Drets de les persones interessades

Teniu dret a: sol·licitar l’accés a les vostres dades personals; sol·licitar la seva rectificació o supressió; sol·licitar la limitació del seu tractament; oposar-vos al tractament; la portabilitat de les dades. Podeu exercir materialment qualsevol d’aquests drets mitjançant un correu electrònic a la nostra bústia habitual “info[a]shortvell.es”, o bé per correu postal a “S’Hort Vell, ctra. Ma-3020, km. 8,4 – 07143 Biniali, Sencelles (Illes Balears) “. Podeu, així mateix, retirar el vostre consentiment per a les finalitats específiques de comunicació per correu electrònics o Apps de missatgeria. En cas de no veure satisfets els vostres drets, podeu presentar, en qualsevol moment, una reclamació a l’autoritat de control (https://www.aepd.es/).