Formació i investigació

Formación S'Hort Vell (destacada)

Fundació S’HORT VELL manté, en totes les activitats que duu a terme, una vocació formativa i educativa: des de l’oferta per als més petits als programes de Ponies, Kids & Dogs i Nexes (educació infantil 3-6), fins a la formació de postgrau, amb la Universitat de les Illes Balears, d’Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS).

En el marc de la recerca de l’eficiència i de la demostració dels beneficis de les Intervencions assistides amb animals, s’ha iniciat un projecte d’anàlisi sota paràmetres científics amb l’objectiu de poder constatar aquests beneficis a través de diversos protocols i estadístiques obtingudes dels seguiments de les sessions terapèutiques individuals que es realitzen en el centre.


Pràcticum

Des del 2005 som centre col·laborador de la Universitat de Vic per a l’exercici de les pràctiques del seu Postgrau en Equitació terapèutica; des del 2010, el centre també és col·laborador de la Universitat de Girona per a les pràctiques del seu Postgrau en Hipoteràpia i equitació terapèutica; i des de l’any 2012, el centre té subscrit un conveni amb la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del Pràcticum de Psicologia. També fan les pràctiques a la Fundació S’HORT VELL alumnes de la Universitat de Pàdua, la UOC i la UNED, així com alumnes d’Instituts de Formació Professional. D’aquesta manera, els alumnes d’aquests estudis poden fer les seves pràctiques a la Fundació S’HORT VELL, amb la tutorització dels professionals terapeutes del nostre departament de Teràpies Assistides amb Cavalls.


Seminaris

En Fundació S’HORT VELL se realizan varios seminarios cada año, de temáticas diversas: de introducción a las terapias con caballos; sobre conocimientos que ayudan a procurar el mayor bienestar de los caballos; sobre su manejo respetuoso; sobre su hábitat en la situación de animal doméstico, privado de su entorno natural original, intentando mantener su personalidad y adaptando nuestro uso de forma que represente la menor agresión hacia el caballo; y, naturalmente, los destinados a la mejora de las técnicas ecuestres, siempre dentro de la línea de una equitación consciente y respetuosa.

A la Fundació S’HORT VELL es fan diversos seminaris cada any, de temàtiques diverses: d’introducció a les teràpies amb cavalls; sobre coneixements que ajuden a procurar un major benestar dels cavalls; sobre el seu maneig respectuós; sobre el seu hàbitat en la situació d’animal domèstic, privat del seu entorn natural original, tot procurant mantenir la seva personalitat i amb adaptació del nostre ús, de manera que representi la menor agressió cap al cavall; i, naturalment, els destinats a la millora de les tècniques eqüestres, sempre dins la línia d’una equitació conscient i respectuosa.

Charla de Albert Villasevil en S'Hort Vell
Albert Villasevil

Periòdicament visita la Fundació el veterinari podòleg Albert Villasevil, que ens assessora sobre el sistema del peu del cavall sense ferrar i l’hàbitat desitjable per al benestar de l’animal.

Assíduament, també visita la Fundació S’HORT VELL l’escriptora, etòloga equina i domadora Lucy Rees, que ha impartit diversos seminaris als nostres monitors i terapeutes, així com unes jornades-taller obertes durant les quals els participants van poder acudir i treballar amb els seus cavalls amb problemes. Lucy Rees forma part del professorat dels estudis d’Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS).

Jornadas TallerconLucyRees(octubre)
Lucy Rees

L’agost de 2018, l’Equip de Teràpies va assistir a una formació per a professionals de teràpia amb Marta Cirera; i a l’octubre del 2018 va assistir també a un clínic de comunicació amb el cavall impartit per Lucy Klaassen.

Al llarg dels anys també s’ha comptat amb l’ajuda d’altres professionals de prestigi reconegut, com Veronique Bartin, autora de l’adaptació a l’equitació de la Tècnica Alexander, que va desenvolupar un seminari per al personal del centre per aplicar la tècnica a les classes i teràpies; i com l’especialista en Tècnica Parelli Àngels Gol, que va ajudar a revisar i millorar els protocols de maneig i ensinistrament natural dels cavalls del centre.

Al maig de 2023, Mario Soriano va impartir un clínic de Biomecànica i entrenament equí. A l’abril del 2024, Paula Ohlin ha impartit un clínic d’equitació centrada. Amb la seva assistència a seminaris i clínics com els esmentats anteriorment, els professionals de la Fundació S’HORT VELL es mantenen actualitzats, i poden aplicar els coneixements, adquirits durant la seva formació contínua a les activitats que duu a terme l’entitat.