Categoria: Formació

Postgrau Intervencions Assistides amb Animals #UIB (7a ed.)

portada postgrado UIB IAA

VII Postgrau Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS), amb la col·laboració de S’Hort Vell

Les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) consisteixen en utilitzar una sèrie de recursos que ofereix la interacció amb l’animal (especialment cans i cavalls) amb finalitats terapèutiques, educatives o socials.

Després de sis edicions, aquests estudis continuen brindant bones oportunitats professionals en diferents àrees: educativa (infància i adolescència), social (drogodependència, exclusió social, àmbit penitenciari), hospitalària (sales d’espera, pediatria, visites a pacients hospitalitzats), diversitat funcional (educació especial, centres de dia, geriatria, rehabilitació), etc.


Vídeos informatius

Programa Rodamón emès dia 8 juny 2024 a Fibwi TV, amb motiu de la VII edició:

Altres vídeos informatius, anteriors, produïts i emesos amb motiu de la VI edició del Postgrau:

Peça informativa de Fibwi Diario sobre la VI edició postgrau IAA de la UIB (1/3) (2022)

Peça informativa de Fibwi Diario sobre la VI edició postgrau IAA de la UIB (2/3) (2022)

Peça informativa de Fibwi Diario sobre la VI edició postgrau IAA de la UIB (3/3) (2022)

Entrevista a Antoni Gomila i Jacob Gil

Entrevista a Antoni Gomila i Jacob Gil en l’espai “Un Día Más” de Fibwi 4 (2022)

Entrevista a Antoni Gomila

Entrevista a Antoni Gomila, catedràtic de Psicologia de la UIB, emesa per COPE en el mes d’octubre de 2022, amb motiu de la VI edició:

Entrevista a Cope – Octubre 2022

Galeria de fotos


Especialista universitari en Intervencions assistides amb animals (IAA), títol propi de la UIB (30 ECTS)

Titulació

“Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)”.

¿A qui van destinats els estudis?

S’ofereix a graduats de diferents disciplines de l’àmbit educatiu, social i de les ciències de la salut.

Accés a la informació oficial dels estudis

Accés a la informació oficial i matrícula

Contacte amb S’Hort Vell, centre on s’imparteixen els estudis

Dades de contacte de S’Hort Vell

Fundació S’Hort Vell

Jazz & Kigali (2023) (1000x667)

OBJETIUS DE LA INSTITUCIÓ

Són objectius de la Fundació S’HORT VELL impulsar, crear, fomentar, investigar i gestionar projectes educatius i terapèutics assistits amb cavalls i cans, dirigits a persones de totes les edats i capacitats, amb especial atenció als infants, joves i persones amb diversitat funcional, en l’àmbit privat de l’educació formal i informal, des del respecte als animals i a l’entorn natural, tot cobrint un espai educatiu gairebé inexistent, d’interès general, per promoure el benestar humà, el benestar animal i la investigació en aquests camps (art. 7 Estatuts).

FONAMENTS DELS PROJECTES I ACTIVITATS

El vincle humà-animal, és la clau de l’èxit de qualsevol intervenció assistida amb animals 

La relació amb els animals ofereix sempre a l’humà la capacitat de conèixer i la possibilitat de comprendre un altre tipus de companyia, un altre llenguatge, altres necessitats vitals, altres emocions, l’atenció cap a un ésser diferent, l’interès per ell… Tot això obre i manté una posició de sorpresa. És en aquest punt quan el professional de les IAA (Intervencions Assistides amb Animals), expert coneixedor del recurs que l’animal representa en la seva feina, pot crear i seguir un projecte ja sigui docent o terapèutic. L’animal en serà el millor facilitador.

Per exemple, en una classe d’equitació, tota l’atenció està projectada en el cavall/poni, i les observacions del tècnic monitor són escoltades amb interès i es duen a terme amb il·lusió; en un projecte de mobilitat reduïda, qualsevol exercici amb l’animal que proposi el fisioterapeuta es fa amb més ganes, es produeix motivació fins i tot en casos d’exercicis que impliquin un esforç i/o molèstia; en l’àmbit de l’atenció o de diferents patologies cognitives, el psicòleg o pedagog tindrà en l’animal, ja sigui el ca o el cavall, el millor aliat per poder desenvolupar la sessió: en tot cas, atenció garantida, element de comunicació segur! 

Benestar animal. Com ens ho definirien ells? 

Freqüentment, quan un humà, que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, ho veu sempre amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les necessitats humanes

Cal tenir la seguretat que el concepte de benestar animal no només cobreixi les necessitats de comptar amb un recer, d’alimentació i de cures veterinàries, sinó que s’endinsi en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà… 

L’animal des d’un punt de vista holístic 

Per tenir la seguretat que se li ofereix un benestar real, Fundació S’HORT VELL aprofundeix en la seva etologia, intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats que li siguin possibles mentalment i morfològicament parlant, així com conèixer la seva capacitat emocional, amb cura de no transgredir-la en el maneig quotidià. S’empatitza amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de treball i de vida

Benestar humà a través de la relació amb els animal

Fundació S’HORT VELL planteja sempre els seus projectes i programes amb el coneixement i l’aplicació de la interacció dels animals amb els humans. Hi ha evidències clares que aquesta relació afavoreix l’autoconeixement i l’autoestima, fins i tot en els casos de patologies complexes, sempre amb la intervenció de professionals especialment preparats per al treball amb animals. 

Vegem alguns exemples d’evidència del benestar que es genera en els usuaris:

 • En un exercici de lectoescriptura en què un ca actua com a avisador d’una possible incorrecció, es motiva l’infant a esforçar-se i l’actuació del ca que avisa d’un error, en lloc de ser rebuda amb negativitat, fa somriure l’infant, que seguirà llegint. Se sent bé. 
 • Un infant amb dificultat de concentració subjecte a la seva pròpia necessitat de moviment pot centrar-se en la cura d’un ca, si sap que després podrà fer una passejada amb ell, acompanyat del professional que dirigeix la sessió. Aquest aconseguirà, amb l’ajuda de l’animal, que l’infant se centri durant aquestes seqüències, i que gaudeixi de la calma que això comporta. Se sent bé
 • A un pacient de salut mental, sempre sota la cura i les advertències d’una altra persona, se li demana que s’ocupi d’un altre ésser, que depèn durant un temps de la seva atenció i cura. El cavall o el ca l’ escoltarà sense demanar-li res, sense retreure-li res, el reconeixerà en una propera sessió, obeirà les seves peticions, per tant, es comunicarà i rebrà una resposta positiva. Se sent bé. 

Formació i investigació

Formación S'Hort Vell (destacada)

Fundació S’HORT VELL manté, en totes les activitats que duu a terme, una vocació formativa i educativa: des de l’oferta per als més petits als programes de Ponies, Kids & Dogs i Nexes (educació infantil 3-6), fins a la formació de postgrau, amb la Universitat de les Illes Balears, d’Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS).

En el marc de la recerca de l’eficiència i de la demostració dels beneficis de les Intervencions assistides amb animals, s’ha iniciat un projecte d’anàlisi sota paràmetres científics amb l’objectiu de poder constatar aquests beneficis a través de diversos protocols i estadístiques obtingudes dels seguiments de les sessions terapèutiques individuals que es realitzen en el centre.


Pràcticum

Des del 2005 som centre col·laborador de la Universitat de Vic per a l’exercici de les pràctiques del seu Postgrau en Equitació terapèutica; des del 2010, el centre també és col·laborador de la Universitat de Girona per a les pràctiques del seu Postgrau en Hipoteràpia i equitació terapèutica; i des de l’any 2012, el centre té subscrit un conveni amb la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del Pràcticum de Psicologia. També fan les pràctiques a la Fundació S’HORT VELL alumnes de la Universitat de Pàdua, la UOC i la UNED, així com alumnes d’Instituts de Formació Professional. D’aquesta manera, els alumnes d’aquests estudis poden fer les seves pràctiques a la Fundació S’HORT VELL, amb la tutorització dels professionals terapeutes del nostre departament de Teràpies Assistides amb Cavalls.


Seminaris

En Fundació S’HORT VELL se realizan varios seminarios cada año, de temáticas diversas: de introducción a las terapias con caballos; sobre conocimientos que ayudan a procurar el mayor bienestar de los caballos; sobre su manejo respetuoso; sobre su hábitat en la situación de animal doméstico, privado de su entorno natural original, intentando mantener su personalidad y adaptando nuestro uso de forma que represente la menor agresión hacia el caballo; y, naturalmente, los destinados a la mejora de las técnicas ecuestres, siempre dentro de la línea de una equitación consciente y respetuosa.

A la Fundació S’HORT VELL es fan diversos seminaris cada any, de temàtiques diverses: d’introducció a les teràpies amb cavalls; sobre coneixements que ajuden a procurar un major benestar dels cavalls; sobre el seu maneig respectuós; sobre el seu hàbitat en la situació d’animal domèstic, privat del seu entorn natural original, tot procurant mantenir la seva personalitat i amb adaptació del nostre ús, de manera que representi la menor agressió cap al cavall; i, naturalment, els destinats a la millora de les tècniques eqüestres, sempre dins la línia d’una equitació conscient i respectuosa.

Charla de Albert Villasevil en S'Hort Vell
Albert Villasevil

Periòdicament visita la Fundació el veterinari podòleg Albert Villasevil, que ens assessora sobre el sistema del peu del cavall sense ferrar i l’hàbitat desitjable per al benestar de l’animal.

Assíduament, també visita la Fundació S’HORT VELL l’escriptora, etòloga equina i domadora Lucy Rees, que ha impartit diversos seminaris als nostres monitors i terapeutes, així com unes jornades-taller obertes durant les quals els participants van poder acudir i treballar amb els seus cavalls amb problemes. Lucy Rees forma part del professorat dels estudis d’Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS).

Jornadas TallerconLucyRees(octubre)
Lucy Rees

L’agost de 2018, l’Equip de Teràpies va assistir a una formació per a professionals de teràpia amb Marta Cirera; i a l’octubre del 2018 va assistir també a un clínic de comunicació amb el cavall impartit per Lucy Klaassen.

Al llarg dels anys també s’ha comptat amb l’ajuda d’altres professionals de prestigi reconegut, com Veronique Bartin, autora de l’adaptació a l’equitació de la Tècnica Alexander, que va desenvolupar un seminari per al personal del centre per aplicar la tècnica a les classes i teràpies; i com l’especialista en Tècnica Parelli Àngels Gol, que va ajudar a revisar i millorar els protocols de maneig i ensinistrament natural dels cavalls del centre.

Al maig de 2023, Mario Soriano va impartir un clínic de Biomecànica i entrenament equí. A l’abril del 2024, Paula Ohlin ha impartit un clínic d’equitació centrada. Amb la seva assistència a seminaris i clínics com els esmentats anteriorment, els professionals de la Fundació S’HORT VELL es mantenen actualitzats, i poden aplicar els coneixements, adquirits durant la seva formació contínua a les activitats que duu a terme l’entitat.

Biomecánica y entrenamiento equino, con Mario Soriano

2023 05 31 Biomecánica y entrenamiento equino - Mario Soriano

Miércoles 31 de mayo, en S’Hort Vell (Biniali)

¡Últimas plazas disponibles!

En este clinic a cargo del Veterinario Mario Soriano entenderemos los pilares de la biomecánica equina y cómo, mediante dicho conocimiento, podemos optimizar el entrenamiento equino minimizando las lesiones.

Se trata de una jornada teórico-práctica que se estructurará de la siguiente manera:

Por la mañana, fundamentos teóricos:

 • Anatomía y biomecánica equina: ¿Cómo se mueve nuestro caballo?
 • El dolor en nuestros caballos: entenderlo, detectarlo, gestionarlo.
 • Aprendiendo a explorar a nuestro caballo: ¿le duele?, ¿cuándo ocuparme?, ¿cuándo preocuparme?, ¿en qué fijarme?, la valoración muscular del caballo.
 • El ajuste de la montura.
 • El entrenamiento físico del caballo.
 • La propiocepción: ¿qué es?, ¿cómo se entrena?, ¿cuál es su importancia?.
 • Otros tipos de entrenamiento: core-training, band-training, hidroterapia, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?
 • Movilizaciones y core-training: aprendiendo a trabajar la flexibilidad de nuestros caballos con nuestras propias manos.
 • La impulsión del caballo.

Por la tarde, talleres prácticos hands-on:

 • Aprendiendo a evaluar muscularmente un caballo.
 • Detectar puntos de calor, dolor y estrés en un caballo.
 • Conocer las principales movilizaciones en un caballo para su bienestar y salud.
 • Aprender la guía básica para determinar si tu silla ajusta bien a tu caballo.

Horario: miércoles 31 de mayo, de 9 a 13:30h, y de 15 a 19h

Precios:

 • 95€ para inscripciones antes del día 15 de mayo.
 • 110€ para inscripciones posteriores.
 • 6 plazas de 300€, que incluyen tratamiento de caballo propio el martes 30 por la tarde, además del curso del miércoles 31.

Los precios incluyen almuerzo del día 31.

La reserva de plaza se formalizará mediante transferencia bancaria. Solicitar información para la inscripción en el correo electrónico: info@shortvell.org.

Las plazas son limitadas, a tratarse de un curso con parte práctica.


Mario Soriano es Veterinario Diplomado en Quiropráctica por el College of Animal Chiropractors de USA y en Terapia Craneosacral por la European School of Craniosacral Therapy; en sus sesiones fusiona estas técnicas junto a las más novedosas técnicas de osteopatía, rehabilitación y neuro-acupuntura. Actualmente, dirige los servicios de rehabilitación equina de Equicare en Valencia e Infinity Horse Wellness en Euskadi, y preside la Asociación de Osteopatía Veterinaria y la asociación de quiropráctica Animal Straight de Alemania.

Inicio de las clases de la VI edición postgrado de Intervenciones Asistidas con Animales de la UIB

Comienza la VI edición del postgrado Experto Universitario en Intervenciones Asistidas con Animales

Hoy, 22 de octubre de 2022, han dado comienzo las clases de la VI edición del la formación Experto Universitario en Intervenciones Asistidas con Animales, título propio de la UIB (30 ECTS). La imagen es una instantánea del aula multiusos del centro de formación sito en S’Hort Vell, con el alumnado de esta edición, en ese momento con la docente, la antrozoóloga Dra. Paula Calvo.