Cavalls i ponis

Caballos y ponis S'Hort Vell

Tipologies

L’equip eqüestre de la Fundació S’HORT VELL està format per ponis de diferents alçades, des de petits Shetland fins als esportius Ponis de Sella Francesos, els robusts Connemara, els delicats New Forest, els intel·ligents Gal·lesos, etc. Així mateix, la Fundació S’HORT VELL disposa de cavalls Hispanoàrabs, PS Anglesos, Espanyols, Menorquins, Mallorquins, Trotons…

A les activitats d’equitació general (salt, doma, cros,…) es valora fonamentalment la serenitat mental del cavall, una bona disposició per al treball amb diferents genets i amazones, una bona actitud per seguir aprenent, etc.

La selecció

Caballos en S'Hort Vell

A cada incorporació d’un nou membre de l’equip, en la selecció es té present el perfil precís per al treball en què col·laborarà, i les necessitats d’alçada i nivell de coneixements eqüestres. Per aconseguir els resultats desitjats han de tenir una morfologia i una capacitat d’aprenentatge adequats.

La cura i atenció a tots els punts esmentats a la selecció es veuen incrementats quan el treball a què se’ls dedicarà comprèn també la funció de recurs terapèutic.

Binomis

Equitación consciente en Fundació S'Hort Vell, para todas las edades

En la preparació de cada classe el monitor assigna amb especial cura el cavall o poni a muntar per per part de alumne, segons els exercicis a realitzar, la talla i el pes d’aquest i la capacitat d’empatia de cada binomi. Si bé tots els alumnes de Fundació S’HORT VELL treballen amb diferents cavalls o ponis, perquè així aprenen diferents caràcters, actituds i reaccions, tots els canvis es fan de forma metoditzada, explicant a l’alumne les particularitats del cavall i indicant-li la seva forma actuar, i quins ajuts ha d’utilitzar en cada cas.

Un aspecte essencial perquè tota la comunitat de Fundació S’HORT VELL pugui gaudir de l’activitat eqüestre és l’especial dedicació dels tècnics per aconseguir l’harmonia en el grup classe, a més de motivar les iniciatives positives i augmentar la confiança individual amb el cavall dins del grup de treball que conformen.

Benestar animal. Com ens ho definirien ells? 

Freqüentment, quan un humà que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, sempre ho fa amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les seves necessitats humanes.

Caballos en S'Hort Vell

És necessari garantir que el concepte de benestar animal no només cobreix les necessitats de recer, alimentació i cures veterinàries, sinó que aprofundeix en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà. 

Fundació S’HORT VELL contempla l’animal des d’un punt de vista holístic: per tenir la seguretat que li ofereix un benestar real, ha aprofundit en la seva etologia; intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats possibles per a ell, mentalment i morfològicament; conèixer la seva capacitat emocional i tenir cura de no transgredir-la en el maneig quotidià; i empatitzar amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de feina i de vida.

El benestar del cavall

Hàbitat

Fundació S’HORT VELL disposa a les seves instal·lacions d’un Paddock Paradise (únic a les nostres illes), amb el qual se cerca proporcionar en captivitat unes condicions de mobilitat obligada dins el traçat d’un track, així com estimular els instints naturals del cavall per promoure el seu desplaçament per la finca, i altres comportaments, essencials des del punt de vista biodinàmic: crear estímuls olfactius mitjançant diferents plantes aromàtiques; proveir de zones d’arena on puguin rebolcar-se a voluntat; punts de fang; sòls de diferents textures per a un correcte massatge de les plantes, ungles i ranilles (ja que, en no fer servir ferradura, la seva circulació sanguínia és molt més natural i es millora la salut de les ungles).

Caballos y ponis S'Hort Vell (vida en manada)

A Fundació S’HORT VELL, els cavalls viuen en semillibertat, ja que s’hi reprodueix la forma de vida més semblant possible de què gaudirien en plena natura. Reunits en grups, formats per ells mateixos segons afinitats i/o antagonismes. Viuen en uns grans corrals (o pàdocs), poden córrer, jugar, crear i mantenir les seves jerarquies i, per tant, conservar un bon estat de salut físic i mental. A més, durant els dies lliures gaudeixen, tots plegats, d’un espai conjunt amb prou extensió perquè puguin formar grups a voluntat. D’aquesta manera, a l’hora de treballar amb els genets i les amazones els cavalls estan totalment relaxats i tranquils.

El treball requerit a cada cavall o poni no excedeix de 4 hores diàries, mai continuades, i sempre disposen de temps entre activitats per estirar-se, beure, gaudir d’una llibertat mínima perquè el retorn a la feina no es pugui interpretar com un càstig, sinó com a joc, a l’atenció, amb un premi al final… Un altre punt al que Fundació S’HORT VELL dedica especial atenció és al pes que pateix cada cavall, respectant rigorosament que juntament amb la muntura no es vegi forçat a suportar una càrrega superior al 15 o 20% del pes, amb encara menor percentatge si la seva edat ho aconsella.

Alimentació

Caballos y ponis S'Hort Vell (alimentación)

Fundació S’HORT VELL també dedica molta atenció a l’alimentació dels cavalls, ja que amb una alimentació correcta i els exercicis adequats s’aconsegueix la musculació apropiada perquè duguin a terme sense cap problema les activitats que es programen des de les oficines tècniques, de monitors o de terapeutes. 

Tan important com què mengen, és com i quan mengen: a Fundació S’HORT VELL es respecten rigorosament els horaris de cada àpat, l’accés permanent al farratge, la diversitat de la composició farratgera i la disponibilitat d’aigua a discreció i requeriment.

Menjar en manada, amb la tranquil·litat que ofereix la regularitat en la disposició del menjar, en el mateix horari, sense ensurts, sense estrès, en l’agradable harmonia que aquesta situació ofereix, fa que a l’hora de col·laborar els cavalls estiguin relaxats, disposats i amb una actitud proactiva i confiada envers els humans.

Maneig i cura

cabezada bitless

Fundació S’HORT VELL disposa d’un equip de cavalls i ponis de prop de seixanta membres, dels quals entre 15 i 20 són utilitzats per a sessions de teràpia. Per a cada projecte terapèutic i/o docent se selecciona l’èquid més adequat, amb caràcter i entrenament idoni. 

Fundació S’HORT VELL ha substituït les cabeçades de treball estàndard per altres sense filet, de manera que s’aconsegueix la mateixa eficàcia que amb el ferro, però es respecta la sensibilitat de la boca del cavall i s’evita el dolor que provoca un maneig inadequat de les regnes, cosa molt freqüent en genets no confirmats. 

Treballar sense la pressió del ferro a la boca, a més del fet que suposa per al cavall el fet de no sentir dolor, permet mantenir intactes les estructures bucals de manera que la salivació i la capacitat d’assaborir els aliments sigui superior i s’evitin els problemes provocats normalment per un tractament del menjar inadequat 

Fundació S’HORT VELL disposa de dos espais (quadres) addicionals amb instal·lacions de raigs infrarojos perquè els cavalls es distenguin i puguin eixugar-se després de treballar, i per procedir a un escalfament previ a les classes en dies de fred intens, amb l’objecte de prevenir qualsevol molèstia articular o muscular. Hi ha, també, altres quadres cobertes i condicionades a manera d’infermeria per als casos de lesió o baixa temporal d’activitat d’algun cavall o poni encara que, sempre que sigui possible, el respecte a la manada ha de prevaldre. En tot cas, l’aïllament s’ha de fer procurant una interacció visual i no posar mai de manifest la solitud. 

Gràcies a les cures esmentades, els cavalls de Fundació S’HORT VELL tenen un índex d’intervencions veterinàries excepcionalment baix. Des de sempre s’ha optat per aplicar medicina preventiva: desparasitació regular, només qui ho necessiti, prèvia analítica coprològica; revisió dental anual per a tots, treball de fisioteràpia i acupuntura equina amb regularitat. Fundació S’HORT VELL veu el cavall, com l’humà, des d’un punt de vista holístic. 

Aconseguir que totes les premisses indicades en aquest apartat de “maneig i cures” es compleixin només és possible si els professionals que envolten aquest equip equí tenen una actitud positiva, sense estrès, respectuosa en el fons i la forma i no oblidin que els cavalls, com a “presa” que són, necessiten de la tranquil·litat, calma i harmonia dels humans “depredadors” que els envolten. La seva capacitat de llegir el llenguatge corporal de l’humà és un factor que aquest no ha d’oblidar. Els humans han de tenir sempre present la capacitat de lectura emocional que té el cavall, increïblement superior a la seva pròpia. 


Ganya Ebele