Categoria: Sobre nosaltres

Fundació S’Hort Vell

Jazz & Kigali (2023) (1000x667)

OBJETIUS DE LA INSTITUCIÓ

Són objectius de la Fundació S’HORT VELL impulsar, crear, fomentar, investigar i gestionar projectes educatius i terapèutics assistits amb cavalls i cans, dirigits a persones de totes les edats i capacitats, amb especial atenció als infants, joves i persones amb diversitat funcional, en l’àmbit privat de l’educació formal i informal, des del respecte als animals i a l’entorn natural, tot cobrint un espai educatiu gairebé inexistent, d’interès general, per promoure el benestar humà, el benestar animal i la investigació en aquests camps (art. 7 Estatuts).

FONAMENTS DELS PROJECTES I ACTIVITATS

El vincle humà-animal, és la clau de l’èxit de qualsevol intervenció assistida amb animals 

La relació amb els animals ofereix sempre a l’humà la capacitat de conèixer i la possibilitat de comprendre un altre tipus de companyia, un altre llenguatge, altres necessitats vitals, altres emocions, l’atenció cap a un ésser diferent, l’interès per ell… Tot això obre i manté una posició de sorpresa. És en aquest punt quan el professional de les IAA (Intervencions Assistides amb Animals), expert coneixedor del recurs que l’animal representa en la seva feina, pot crear i seguir un projecte ja sigui docent o terapèutic. L’animal en serà el millor facilitador.

Per exemple, en una classe d’equitació, tota l’atenció està projectada en el cavall/poni, i les observacions del tècnic monitor són escoltades amb interès i es duen a terme amb il·lusió; en un projecte de mobilitat reduïda, qualsevol exercici amb l’animal que proposi el fisioterapeuta es fa amb més ganes, es produeix motivació fins i tot en casos d’exercicis que impliquin un esforç i/o molèstia; en l’àmbit de l’atenció o de diferents patologies cognitives, el psicòleg o pedagog tindrà en l’animal, ja sigui el ca o el cavall, el millor aliat per poder desenvolupar la sessió: en tot cas, atenció garantida, element de comunicació segur! 

Benestar animal. Com ens ho definirien ells? 

Freqüentment, quan un humà, que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, ho veu sempre amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les necessitats humanes

Cal tenir la seguretat que el concepte de benestar animal no només cobreixi les necessitats de comptar amb un recer, d’alimentació i de cures veterinàries, sinó que s’endinsi en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà… 

L’animal des d’un punt de vista holístic 

Per tenir la seguretat que se li ofereix un benestar real, Fundació S’HORT VELL aprofundeix en la seva etologia, intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats que li siguin possibles mentalment i morfològicament parlant, així com conèixer la seva capacitat emocional, amb cura de no transgredir-la en el maneig quotidià. S’empatitza amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de treball i de vida

Benestar humà a través de la relació amb els animal

Fundació S’HORT VELL planteja sempre els seus projectes i programes amb el coneixement i l’aplicació de la interacció dels animals amb els humans. Hi ha evidències clares que aquesta relació afavoreix l’autoconeixement i l’autoestima, fins i tot en els casos de patologies complexes, sempre amb la intervenció de professionals especialment preparats per al treball amb animals. 

Vegem alguns exemples d’evidència del benestar que es genera en els usuaris:

 • En un exercici de lectoescriptura en què un ca actua com a avisador d’una possible incorrecció, es motiva l’infant a esforçar-se i l’actuació del ca que avisa d’un error, en lloc de ser rebuda amb negativitat, fa somriure l’infant, que seguirà llegint. Se sent bé. 
 • Un infant amb dificultat de concentració subjecte a la seva pròpia necessitat de moviment pot centrar-se en la cura d’un ca, si sap que després podrà fer una passejada amb ell, acompanyat del professional que dirigeix la sessió. Aquest aconseguirà, amb l’ajuda de l’animal, que l’infant se centri durant aquestes seqüències, i que gaudeixi de la calma que això comporta. Se sent bé
 • A un pacient de salut mental, sempre sota la cura i les advertències d’una altra persona, se li demana que s’ocupi d’un altre ésser, que depèn durant un temps de la seva atenció i cura. El cavall o el ca l’ escoltarà sense demanar-li res, sense retreure-li res, el reconeixerà en una propera sessió, obeirà les seves peticions, per tant, es comunicarà i rebrà una resposta positiva. Se sent bé. 

Orígens de S’Hort Vell

Postgrado #UIB Intervenciones Asistidas con Animales 2020

C.E. S’Hort Vell, a raíz de la colaboración con la Universitat de les Illes Balears, a través del posgrado que han realizado conjuntamente desde 2014, introdujo las actividades terapéuticas con perros.

Fundació S’HORT VELL neix com a continuació de la tasca d’una entitat sense ànim de lucre, pionera a les teràpies assistides amb cavalls i gossos des de fa 25 anys, l’equip de treball de la qual ha estat un referent a tot el territori espanyol en aquesta forma de rehabilitació: el C.E. S’Hort Vell.

C.E. S’Hort Vell es va crear l’any 1998 a Biniali (Sencelles, Mallorca) com a centre de teràpies assistides amb cavalls (TAC) sense cap tipus de finançament aliè a la pròpia organització.

Gràcies a la feina coordinada d’especialistes de diferents disciplines, les TAC de C.E. S’Hort Vell, enteses com a teràpies complementàries i sota visat mèdic, han permès a les persones amb necessitats especials gaudir de la companyia del cavall i aprofitar els beneficis terapèutics de les activitats programades específicament per a cada usuari.

C.E. S´Hort Vell ha mantingut des dels seus inicis la filosofia d’amor i respecte al cavall i l’entorn natural. A més de les TAC, iniciam els infants i els joves en la cultura del benestar animal, base imprescindible per aconseguir un vincle entre els binomis genet/amazona-cavall, amb l’aplicació del concepte que anomenam equitació conscient.

C.E. S’Hort Vell, arran de la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, a través del postgrau que es realitza conjuntament des del 2014, va introduir les activitats terapèutiques amb cans.

Dades històriques C.E. S’Hort Vell

¿Pueden los caballos ayudarnos a ser más humanos?

¿Pueden los caballos ayudarnos a ser más humanos?

Muchos niños y jóvenes de nuestra sociedad se encuentran solos y aislados ante un mundo que se mueve a un ritmo deshumanizado y acelerado. Esta velocidad hace que en muchas ocasiones los jóvenes, sumidos en la inmediatez, carezcan de herramientas suficientes para identificar, comprender y gestionar sus emociones más allá que las que pueden proporcionar unas pantallas.

La situación global en la que estamos inmersos ha modificado la progresión de las nuevas generaciones privándolas de vivir sus primeras fiestas, de ir de viaje de estudios o de vivir su primer amor o desamor. A ello debemos sumar los inherentes cambios fisiológicos propios de la edad, a los que deben enfrentarse simultáneamente a tales restricciones.

S’Hort Vell ofrece, a través de la interacción con los animales en un espacio al aire libre en plena naturaleza, acercarnos más a la observación, reflexión, experimentación, comprensión y aprendizaje de los jóvenes. Al proporcionarles herramientas básicas, como apreciar los matices de la mirada del caballo, reconocer si un perro está enfadado y cómo actuar en cada caso, tratamos de enseñarles a reconocer el valor de las emociones propias y ajenas. Mostrar a los más jóvenes que todos tenemos emociones y hacerles comprender las consecuencias que puede tener una gestión ineficaz de las mismas. También entender que cada uno es diferente, puede y debe expresar todo aquello que siente para que los demás puedan comprender una determinada conducta. La actitud transparente de los caballos nos enseña que la sinceridad nos acerca a los demás y nos permite conectar de forma mucho más real. Este entorno ofrece capacidad de expresión, empatía y respeto por los demás y por uno mismo.

En S’Hort Vell todas las sesiones están diseñadas por especialistas del ámbito social, educativo o sanitario, así como técnicos en el conocimiento y manejo de perros y caballos. En cada proyecto, se definen los objetivos junto con los responsables de los centros creando, nuestros profesionales, unas sesiones de trabajo adaptadas a las necesidades. Nos avalan 23 años de experiencia con colegios e institutos trabajando la gestión de emociones, desde infantil a secundaria, con programas que varían entre 4 y 6 sesiones por año académico.

Escuchar y acompañar a estas nuevas generaciones, sin enfrentamientos, con la capacidad de ser espejos, como hacen los caballos, les ayudaría a sentar las bases para construir, sin duda, un mundo mejor.


Este artículo se publicó día 18.09.2021 en el suplemento de Enseñanza de Diario de Mallorca.

“Anam Junts”, filosofía S’Hort Vell

Nexes, 2º ciclo educación infantil en plena naturaleza

Dedicado a S’Hort Vell, en este vídeo del proorama Rodamón (Canal4 TV) se explica nuestra filosofía “Anam junts”, que abraza todas las actividades que se llevan a cabo en el centro y que tienen muy en cuenta el bienestar humano y equino: educación infantil en plena naturaleza y asistida con animales (Escola Nexes), terapias asistidas con caballos, equitación consciente, etc.

Os dejamos el enlace al vídeo y esperamos que sea de vuestro agrado:

Finca i instal·lacions

palmeras S'Hort Vell

Ubicació

Fundació S’HORT VELL està ubicada a la finca homònima, a les portes de la localitat de Biniali (Mallorca), i compta amb una extensió de 58.000 m2 dedicats íntegrament a la formació de genets/amazones, a les intervencions assistides amb animals en l’àmbit educatiu, social i terapèutic, i a la formació permanent de professionals d’aquests àmbits, tot això sota el prisma del benestar d’humans, cavalls i cans.

Amb accés directe des del km 8,4 de la carretera Ma-3020 que uneix Santa Maria del Camí i Sencelles (Google Maps), la finca gaudeix d’excel·lent comunicació des de les vies Ma-13 (Palma-Inca-Alcúdia) i Ma- 15 (Palma-Manacor-Cala Rajada), a través de diversos accessos per carretera des de les localitats circumdants.

Plànol de la Fundació S’Hort Vell

Plano S'Hort Vell (baja resolución)
Cliqui sobre el plànol per obtenir-ne l’ampliació

Instal·lacions per a les Intervencions Assistides amb Cans/Cavalls, i per a la docència

Fundació S’HORT VELL compta amb espais dedicats a les classes d’equitació conscient; Intervencions Assistides amb Cans (IAC) i Teràpies Assistides amb Cavalls (TAC); formació d’especialistes en Intervencions Assistides amb Animals (IAA) i de tècnics per a IAC; i tallers de reciclatge per a propietaris i professionals del món del cavall. La Fundació actua també com a centre de pràctiques de les Universitats de Vic, Girona, UOC, UNED, Pàdua i la UIB, així com de diversos instituts de Formació Professional.

Instal·lacions generals

Es disposa, entre altres, de:

 • Circuit amb obstacles d’Agility perquè es pugui utilitzar a les IAC, en l’àmbit terapèutic, o en l’educatiu.
 • Espai condicionat per desenvolupar les activitats de Ponies, Kids & Dogs, amb materials pedagògics adaptats al recurs (poni o ca).
 • Rampes especials d’accés al cavall en les TAC per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Espai d’oficines i biblioteca per a monitors i professionals dedicats a les intervencions assistides amb animals (IAA).
 • Aula polivalent destinada a les classes teòriques de les diferents disciplines eqüestres, la impartició de seminaris, el desenvolupament de la formació que realitzam en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears de «Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals, títol propi de la UIB (30 ECTS)», etc., equipada amb mitjans audiovisuals, connexió permanent a Internet), pissarra, biblioteca, aire condicionat, etc.
 • Espai preparat i adequat per a Nexes, escola a la natura per a infants de 3 a 6 anys.

Instal·lacions eqüestres

Fundació S’HORT VELL disposa de múltiples espais per al manteniment físic dels cavalls i la preparació i realització de les activitats formatives eqüestres.

Es disposa, entre altres, de: 

 • Pista rodona de 16 m de diàmetre.
 • Pista rectangular de 18×25 m, per a les activitats de Baby Pony (equitació sensorial).
 • Pista quadrada de 25×25 m, dedicada bàsicament a activitats de volteig i TAC.
 • Pista de doma de 20×40 m.
 • Pista de salt i hunter de 60×40 m, habilitada també per a la pràctica del horseball.
 • Camp de cross country, amb obstacles naturals, de 35.000 m2.
 • Paddock Paradise.
 • Guadarnès d’alumnes.
 • Guadarnès de monitors.
 • Espai de dutxes per als cavalls.
 • Espais dotats amb infrarojos per a escalfament previ, i eixugat després de l’activitat, a l’hivern.
 • Espai per al podòleg i el veterinari.
 • Magatzems de menjar i farratge.
 • Farmaciola per a cavalls i humans.

Espai per a acompanyants

Totes les persones que formen part de l’ambient de S’HORT VELL (alumnes, usuaris, genets, amazones i acompanyants) se senten vinculades per l’amor als animals, el respecte per ells, la natura, el medi ambient i l’afició pel cavall o el ca, ja sigui com a recurs professional en l’àmbit de les intervencions amb animals, o com a part de la cultura associada a cada animal.

Fundació S’HORT VELL disposa d’espais condicionats, a prop de les pistes, des d’on observar i comentar el desenvolupament de les activitats, així com terrasses on seure còmodament, prendre un refresc o un cafè, i comentar amb altres acompanyants o usuaris els temes del seu interès. Aquests espais tenen accés a Internet via Wi-Fi.

Gerència, Administració, Serveis

Fundació S’HORT VELL té els despatxos de Gerència i Direcció Tècnica sempre oberts als interessats en les activitats que es desenvolupen.

Galeria de fotos

Cavalls i ponis

Caballos y ponis S'Hort Vell

Tipologies

L’equip eqüestre de la Fundació S’HORT VELL està format per ponis de diferents alçades, des de petits Shetland fins als esportius Ponis de Sella Francesos, els robusts Connemara, els delicats New Forest, els intel·ligents Gal·lesos, etc. Així mateix, la Fundació S’HORT VELL disposa de cavalls Hispanoàrabs, PS Anglesos, Espanyols, Menorquins, Mallorquins, Trotons…

A les activitats d’equitació general (salt, doma, cros,…) es valora fonamentalment la serenitat mental del cavall, una bona disposició per al treball amb diferents genets i amazones, una bona actitud per seguir aprenent, etc.

La selecció

Caballos en S'Hort Vell

A cada incorporació d’un nou membre de l’equip, en la selecció es té present el perfil precís per al treball en què col·laborarà, i les necessitats d’alçada i nivell de coneixements eqüestres. Per aconseguir els resultats desitjats han de tenir una morfologia i una capacitat d’aprenentatge adequats.

La cura i atenció a tots els punts esmentats a la selecció es veuen incrementats quan el treball a què se’ls dedicarà comprèn també la funció de recurs terapèutic.

Binomis

Equitación consciente en Fundació S'Hort Vell, para todas las edades

En la preparació de cada classe el monitor assigna amb especial cura el cavall o poni a muntar per per part de alumne, segons els exercicis a realitzar, la talla i el pes d’aquest i la capacitat d’empatia de cada binomi. Si bé tots els alumnes de Fundació S’HORT VELL treballen amb diferents cavalls o ponis, perquè així aprenen diferents caràcters, actituds i reaccions, tots els canvis es fan de forma metoditzada, explicant a l’alumne les particularitats del cavall i indicant-li la seva forma actuar, i quins ajuts ha d’utilitzar en cada cas.

Un aspecte essencial perquè tota la comunitat de Fundació S’HORT VELL pugui gaudir de l’activitat eqüestre és l’especial dedicació dels tècnics per aconseguir l’harmonia en el grup classe, a més de motivar les iniciatives positives i augmentar la confiança individual amb el cavall dins del grup de treball que conformen.

Benestar animal. Com ens ho definirien ells? 

Freqüentment, quan un humà que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, sempre ho fa amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les seves necessitats humanes.

Caballos en S'Hort Vell

És necessari garantir que el concepte de benestar animal no només cobreix les necessitats de recer, alimentació i cures veterinàries, sinó que aprofundeix en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà. 

Fundació S’HORT VELL contempla l’animal des d’un punt de vista holístic: per tenir la seguretat que li ofereix un benestar real, ha aprofundit en la seva etologia; intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats possibles per a ell, mentalment i morfològicament; conèixer la seva capacitat emocional i tenir cura de no transgredir-la en el maneig quotidià; i empatitzar amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de feina i de vida.

El benestar del cavall

Hàbitat

Fundació S’HORT VELL disposa a les seves instal·lacions d’un Paddock Paradise (únic a les nostres illes), amb el qual se cerca proporcionar en captivitat unes condicions de mobilitat obligada dins el traçat d’un track, així com estimular els instints naturals del cavall per promoure el seu desplaçament per la finca, i altres comportaments, essencials des del punt de vista biodinàmic: crear estímuls olfactius mitjançant diferents plantes aromàtiques; proveir de zones d’arena on puguin rebolcar-se a voluntat; punts de fang; sòls de diferents textures per a un correcte massatge de les plantes, ungles i ranilles (ja que, en no fer servir ferradura, la seva circulació sanguínia és molt més natural i es millora la salut de les ungles).

Caballos y ponis S'Hort Vell (vida en manada)

A Fundació S’HORT VELL, els cavalls viuen en semillibertat, ja que s’hi reprodueix la forma de vida més semblant possible de què gaudirien en plena natura. Reunits en grups, formats per ells mateixos segons afinitats i/o antagonismes. Viuen en uns grans corrals (o pàdocs), poden córrer, jugar, crear i mantenir les seves jerarquies i, per tant, conservar un bon estat de salut físic i mental. A més, durant els dies lliures gaudeixen, tots plegats, d’un espai conjunt amb prou extensió perquè puguin formar grups a voluntat. D’aquesta manera, a l’hora de treballar amb els genets i les amazones els cavalls estan totalment relaxats i tranquils.

El treball requerit a cada cavall o poni no excedeix de 4 hores diàries, mai continuades, i sempre disposen de temps entre activitats per estirar-se, beure, gaudir d’una llibertat mínima perquè el retorn a la feina no es pugui interpretar com un càstig, sinó com a joc, a l’atenció, amb un premi al final… Un altre punt al que Fundació S’HORT VELL dedica especial atenció és al pes que pateix cada cavall, respectant rigorosament que juntament amb la muntura no es vegi forçat a suportar una càrrega superior al 15 o 20% del pes, amb encara menor percentatge si la seva edat ho aconsella.

Alimentació

Caballos y ponis S'Hort Vell (alimentación)

Fundació S’HORT VELL també dedica molta atenció a l’alimentació dels cavalls, ja que amb una alimentació correcta i els exercicis adequats s’aconsegueix la musculació apropiada perquè duguin a terme sense cap problema les activitats que es programen des de les oficines tècniques, de monitors o de terapeutes. 

Tan important com què mengen, és com i quan mengen: a Fundació S’HORT VELL es respecten rigorosament els horaris de cada àpat, l’accés permanent al farratge, la diversitat de la composició farratgera i la disponibilitat d’aigua a discreció i requeriment.

Menjar en manada, amb la tranquil·litat que ofereix la regularitat en la disposició del menjar, en el mateix horari, sense ensurts, sense estrès, en l’agradable harmonia que aquesta situació ofereix, fa que a l’hora de col·laborar els cavalls estiguin relaxats, disposats i amb una actitud proactiva i confiada envers els humans.

Maneig i cura

cabezada bitless

Fundació S’HORT VELL disposa d’un equip de cavalls i ponis de prop de seixanta membres, dels quals entre 15 i 20 són utilitzats per a sessions de teràpia. Per a cada projecte terapèutic i/o docent se selecciona l’èquid més adequat, amb caràcter i entrenament idoni. 

Fundació S’HORT VELL ha substituït les cabeçades de treball estàndard per altres sense filet, de manera que s’aconsegueix la mateixa eficàcia que amb el ferro, però es respecta la sensibilitat de la boca del cavall i s’evita el dolor que provoca un maneig inadequat de les regnes, cosa molt freqüent en genets no confirmats. 

Treballar sense la pressió del ferro a la boca, a més del fet que suposa per al cavall el fet de no sentir dolor, permet mantenir intactes les estructures bucals de manera que la salivació i la capacitat d’assaborir els aliments sigui superior i s’evitin els problemes provocats normalment per un tractament del menjar inadequat 

Fundació S’HORT VELL disposa de dos espais (quadres) addicionals amb instal·lacions de raigs infrarojos perquè els cavalls es distenguin i puguin eixugar-se després de treballar, i per procedir a un escalfament previ a les classes en dies de fred intens, amb l’objecte de prevenir qualsevol molèstia articular o muscular. Hi ha, també, altres quadres cobertes i condicionades a manera d’infermeria per als casos de lesió o baixa temporal d’activitat d’algun cavall o poni encara que, sempre que sigui possible, el respecte a la manada ha de prevaldre. En tot cas, l’aïllament s’ha de fer procurant una interacció visual i no posar mai de manifest la solitud. 

Gràcies a les cures esmentades, els cavalls de Fundació S’HORT VELL tenen un índex d’intervencions veterinàries excepcionalment baix. Des de sempre s’ha optat per aplicar medicina preventiva: desparasitació regular, només qui ho necessiti, prèvia analítica coprològica; revisió dental anual per a tots, treball de fisioteràpia i acupuntura equina amb regularitat. Fundació S’HORT VELL veu el cavall, com l’humà, des d’un punt de vista holístic. 

Aconseguir que totes les premisses indicades en aquest apartat de “maneig i cures” es compleixin només és possible si els professionals que envolten aquest equip equí tenen una actitud positiva, sense estrès, respectuosa en el fons i la forma i no oblidin que els cavalls, com a “presa” que són, necessiten de la tranquil·litat, calma i harmonia dels humans “depredadors” que els envolten. La seva capacitat de llegir el llenguatge corporal de l’humà és un factor que aquest no ha d’oblidar. Els humans han de tenir sempre present la capacitat de lectura emocional que té el cavall, increïblement superior a la seva pròpia. 


Ganya Ebele

Cans d’intervenció

Perros de intervención de la Fundació S'Hort Vell (2023)

Equip caní, selecció

L’equip caní de Fundació SHORT VELL està format per cans de diferents races i alçades, des dels petits Cavalier King Charles, fins als Golden i Labrador Retriever. En l’elecció cercam, més que una raça o gràcia determinades, el caràcter de l’individu, la seva capacitat d’aprenentatge i de treball sense estrès, amb alegria i sense pors.

Fundació SHORT VELL disposa de nou cans entrenats, que col·laboren en les Intervencions Assistides amb Cans (IAC) sota l’assistència dels seus tècnics, que formen equip amb els professionals que necessiten d’aquest recurs per al desenvolupament de les activitats en què treballen, ja sigui amb infants, en l’àmbit educatiu; amb gent gran, a l’àmbit geriàtric; amb psicòlegs, fisioterapeutes, educadors i integradors socials, mestres d’educació especial, etc., en l’àmbit de la rehabilitació terapèutica.

Benestar animal. Com ens ho definirien ells?

Freqüentment, quan un humà que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, sempre ho fa amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les seves necessitats humanes.

És necessari garantir que el concepte de benestar animal no només cobreix les necessitats de recer, alimentació i cures veterinàries, sinó que aprofundeix en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà. 

Fundació S’HORT VELL contempla l’animal des d’un punt de vista holístic: per tenir la seguretat que li ofereix un benestar real, ha aprofundit en la seva etologia; intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats possibles per a ell, mentalment i morfològicament; conèixer la seva capacitat emocional i tenir cura de no transgredir-la en el maneig quotidià; i empatitzar amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de feina i de vida.

Hàbitat

Tothom coneix el ca com a mascota i està habituat a veure’l, fins i tot tenir-lo a casa com un membre més de la família. Els cans d’intervenció de la Fundació S’HORT VELL també viuen en ambient familiar, tenen el seu temps de joc i diversió i, sobretot, d’estar en manada, a la finca, en plena natura i llibertat. Tenen també unes clares rutines d’higiene, de comportament tranquil i atent al guia o tècnic amb què treballen i, així mateix, estan preparats per comprendre que en el moment en què se’ls vesteix per al seu rol de recurs col·laborador de l’expert, el seu comportament ha de ser de total atenció a les instruccions verbals o gestuals que se’ls van donant, i han de romandre al seu lloc de manera tranquil·la i segura.

L’equip de tècnics a IAA ha d’estar molt compenetrat, conèixer i seguir les instruccions de forma correcta, amb la utilització dels mateixos signes, veus, etc., perquè qualsevol dels cans de teràpies pugui comprendre què se li sol·licita i pugui fer-ho amb alegria i facilitat.

Alimentació i cura

Els cans de teràpia, entrenats per a la realització d’IAC, estan sota el control del veterinari de referència, i tenen una alimentació d’alta qualitat que cobreix les necessitats específiques de cada individu.

Per aconseguir el nivell de tranquil·litat i garantir l’absència d’estrès durant les intervencions, els cans han de fer molt exercici en llibertat. Per tant, l’alimentació ha de tenir uns valors energètics precisos, amb vista a mantenir la seva qualitat de vida sense components que en dificultin l’agilitat, l’atenció i la tranquil·litat.

El ca dedicat a col·laborar a les IAP manté una higiene molt estricta, de pèl, boca, mans i peus que permeti l’entrada a llocs que requereixin una especial atenció com poden ser aules escolars, residències de persones amb necessitats especials, hospitals, etc.; i compleixen tots els requisits que marca la normativa referent a vacunació, desparasitació i analítiques complementàries que puguin garantir la seguretat en el contacte amb els usuaris.

Retall de premsa, suplement Vida Sana DdM 3-2-2024