Orígens de S’Hort Vell

Postgrado #UIB Intervenciones Asistidas con Animales 2020

C.E. S’Hort Vell, a raíz de la colaboración con la Universitat de les Illes Balears, a través del posgrado que han realizado conjuntamente desde 2014, introdujo las actividades terapéuticas con perros.

Fundació S’HORT VELL neix com a continuació de la tasca d’una entitat sense ànim de lucre, pionera a les teràpies assistides amb cavalls i gossos des de fa 25 anys, l’equip de treball de la qual ha estat un referent a tot el territori espanyol en aquesta forma de rehabilitació: el C.E. S’Hort Vell.

C.E. S’Hort Vell es va crear l’any 1998 a Biniali (Sencelles, Mallorca) com a centre de teràpies assistides amb cavalls (TAC) sense cap tipus de finançament aliè a la pròpia organització.

Gràcies a la feina coordinada d’especialistes de diferents disciplines, les TAC de C.E. S’Hort Vell, enteses com a teràpies complementàries i sota visat mèdic, han permès a les persones amb necessitats especials gaudir de la companyia del cavall i aprofitar els beneficis terapèutics de les activitats programades específicament per a cada usuari.

C.E. S´Hort Vell ha mantingut des dels seus inicis la filosofia d’amor i respecte al cavall i l’entorn natural. A més de les TAC, iniciam els infants i els joves en la cultura del benestar animal, base imprescindible per aconseguir un vincle entre els binomis genet/amazona-cavall, amb l’aplicació del concepte que anomenam equitació conscient.

C.E. S’Hort Vell, arran de la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, a través del postgrau que es realitza conjuntament des del 2014, va introduir les activitats terapèutiques amb cans.

Dades històriques C.E. S’Hort Vell