Categoria: Benestar animal

Intervencions amb animals en l’àmbit educatiu: una font d’experiències inoblidables

Intervenciones con caballos en el ámbito educativo

S’Hort Vell duim a terme intervencions assistides amb animals en l’àmbit educatiu. Aquestes intervencions van destinades principalment a centres escolars i instituts interessats en programar activitats en què es treballen, entre d’altres, l’autoconeixement, la descoberta de l’altre (el TU), la cohesió de grup, la gestió de les emocions, la relaxació, l’aquí i l’ara, etc.

La setmana passada, mentre un grup de 1r d’ESO estava treballant amb la nostra psicòloga un exercici de concentració, respiració i relaxació amb ulls tancats (veure les instantànies), Carlissa, una Haflinger de 10 anys, es va acostar i acomodar, en total sintonia, al costat del grup. Va ser una experiència singular i un moment molt especial per a totes i tots.

Les intervencions assistides amb animals (cans i cavalls) en l’àmbit educatiu constitueixen una font d’experiències inoblidables.

Intervenciones con caballos en el ámbito educativo

¡Experiència assolida!

Els nostres cans

S'Hort Vell K9 Team

Tipologies

El nostre equip caní està format per cans de diferents races i alçades, des dels petits Cavalier King Charles, fins a Goldens i Labrador Retriever.

Nuestro equipo canino

La selecció

En l’elecció cercam, més que una raça o bellesa determinades, el caràcter de l’individu, la seva capacitat d’aprenentatge i treball sense estrès, amb alegria i sense pors.

Disposam de tres cans entrenats, col·laborant en les Intervencions Assistides amb Cans (IAP) sota l’assistència dels seus tècnics, formant equip amb els professionals que requereixen d’aquest recurs per al desenvolupament de les activitats en què treballen, ja sigui amb infants, en l’àmbit docent; amb gent gran, en l’àmbit geriàtric; amb psicòlegs, fisioterapeutes, educadors i integradors socials, mestres d’educació especial, etc., o en l’àmbit de la rehabilitació terapèutica. Tenim també tres cadells en formació per poder garantir el nostre treball i atendre el creixement de les tasques assignades al departament.

El benestar del ca de teràpies

Hàbitat

Tots coneixem el ca com a mascota i estam habituats a veure’l, fins i tot tenir-lo a les nostres llars com a un més de la família.

Els nostres cans d’intervenció viuen també en ambient familiar, tenen el seu temps de joc i diversió i sobretot d’estar en manada, a la nostra finca, en plena natura i llibertat. També tenen unes clares rutines d’higiene, de comportament tranquil i atent al guia o tècnic amb què treballen i, sobretot, estan preparats per comprendre que en el moment en què se’ls vesteix per el seu rol de recurs col·laborador de l’expert, el seu comportament ha de ser totalment atent a les instruccions verbals o gestuals que se’ls van donant i han de romandre en el seu lloc de forma tranquil·la i segura.

Per aconseguir-ho, l’equip de tècnics ha d’estar molt compenetrat, conèixer i mantenir les instruccions de manera correcta, utilitzant els mateixos signes, veus, etc., perquè qualsevol dels nostres cans pugui comprendre què se li està demanant i pugui realitzar-ho amb alegria i facilitat.

Alimentació i cures

Tots els nostres cans entrenats per a la realització d’IAP estan sota en control del veterinari de referència. Tenen una alimentació d’alta qualitat que cobreix les necessitats específiques de cada individu.

Per aconseguir el nivell de tranquil·litat i garantir l’absència d’estrès durant les intervencions, els cans han de fer molt exercici en llibertat. Per tant, l’alimentació ha de tenir uns valors energètics precisos, amb vista a mantenir la seva qualitat de vida sense components que dificultin la seva agilitat, atenció i tranquil·litat.

El ca dedicat a col·laborar en les IAP ha de mantenir una higiene molt estricta, de pèl, boca, mans i peus que permeti l’entrada en llocs que requereixin una especial atenció com poden ser aules escolars, residències de persones amb necessitats especials, hospitals, etc.

A més, han de complir tots els requisits que marca la normativa referent a vacunació, desparasitació i analítiques complementàries que puguin garantir la seguretat en el contacte amb els usuaris.

Congrés UAB Benestar Equí

Congreso Biesestar Equino UAB 2018

Adjuntam enllaços al pòster i horaris del congrès de Benestar Equí organitzat per Proyecto Caballo (Asociación para el Desarrollo de Proyectos Sostenibles de Bienestar Equino) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el que es tractaran temes com etologia aplicada, comportament social equí, passat i present del dret animal, indicadors de benestar equí, teories d’aprenentatge i motivació, ètica animal i filosofia i sostenibilitat i qualitat de vida.

Enllaç al Pòster del Congrés Enllaç a l’Horari

Proyecto Caballohttps://www.proyectocaballo.org/

Cavalls i ponis

Caballos y ponis S'Hort Vell

Tipologies

L’equip eqüestre de S’HORT VELL està format per ponis de diferents alçades, des de petits Shetland fins als esportius Ponis de Sella Francesos, els robustos Connemara, els delicats New Forest, els intel·ligents Gal·lesos, etc.

Caballos y ponis S'Hort Vell

En les activitats d’equitació general (salt, doma, cross, …) es valora fonamentalment la serenitat mental del cavall, una bona disposició per al treball amb diferents genets/amazones, una bona actitud per continuar aprenent, etc. S’HORT VELL disposa de cavalls hispanoàrabs, PS Anglesos, Espanyols, Menorquins, Mallorquins, Trotons…

La selecció

A cada incorporació d’un nou membre de l’equip, la selecció es duu a terme tenint clar el perfil necessari per al treball en el qual ha de col·laborar, i les necessitats d’alçada i nivell de coneixements eqüestres. Per aconseguir els resultats desitjats han de disposar d’una morfologia i una capacitat d’aprenentatge adequats.

Caballos y ponis S'Hort Vell

La cura i atenció a tots els punts esmentats en la selecció es veuen incrementats quan el treball a què se’ls dedicarà comprèn també la funció de coterapeutes.

“Qui muntes avui?”

Abans de cada classe s’assigna amb especial cura el cavall o poni a muntar segons els exercicis a realitzar pel genet o l’amazona, la talla i pes d’aquest/a i la capacitat d’empatia de cada binomi. Si bé tots els alumnes de S’HORT VELL treballen amb diferents cavalls i ponis -amb els que aprenen diferents caràcters, actituds i reaccions-, tots els canvis es fan de forma metoditzada, explicant a l’alumne les particularitats del cavall i indicant-li la seva forma de actuar i quins recursos ha d’utilitzar en cada cas.

Caballos y ponis S'Hort Vell (vínculo)

Un aspecte essencial perquè tota la comunitat de S’HORT VELL pugui gaudir de l’esport i l’activitat eqüestre és l’especial dedicació dels monitors per aconseguir l’harmonia en el grup-classe, motivar les iniciatives positives, augmentar la confiança individual en el binomi amb el cavall i dins el grup de treball que conformen.

El benestar del cavall

Hàbitat

S’HORT VELL ha desenvolupat un projecte de Paddock Paradise (únic a les nostres illes), mitjançant el qual es busca proporcionar en captivitat unes condicions de mobilitat obligada mitjançant el traçat d’un track, així com estimular els instints naturals del cavall per a provocar el seu desplaçament per la finca i altres comportaments, essencials des del punt de vista biodinàmic: crear estímuls olfactius mitjançant diferents plantes aromàtiques; proveir de zones d’arena on es puguin rebolcar a voluntat; punts de fang; sòls de diferents textures per a un correcte massatge de les plantes de mans i peus i les seves ranilles (ja que, en no precisar ferradura, la seva circulació sanguínia és molt més natural i millora la salut de les seves ungles), etc.

Caballos y ponis S'Hort Vell (vida en manada)

Els nostres cavalls viuen en semillibertat, ja que a S’HORT VELL es reprodueix la forma de vida més semblant possible a la que gaudeixen en plena natura. Reunits en grups afins en uns grans corrals (paddocks), poden córrer, jugar, crear i mantenir les seves jerarquies i, per tant, conservar un bon estat de salut físic i mental. D’aquesta manera, a l’hora de treballar amb els genets i amazones els cavalls estan totalment relaxats i tranquils.

A més, durant els dies lliures gaudeixen, tots junts, d’un espai conjunt amb suficient extensió perquè puguin formar grups al seu lliure albir.

Alimentació

Caballos y ponis S'Hort Vell (alimentación)

A S’HORT VELL també es dedica molta atenció a l’alimentació dels cavalls, proporcionant-los una dieta amb tota la fibra que necessiten. Ben alimentats i amb els exercicis adequats, s’aconsegueix la musculació apropiada perquè duguin a terme sense cap problema les activitats que es programen des de l’oficina de monitors i terapeutes.

Cura

cabezada bitless

A S’HORT VELL s’han substituït les cabeçades de treball estàndard per altres sense filet, de manera que s’aconsegueix la mateixa eficàcia que amb el ferro, però respectant la sensibilitat de la boca del cavall i evitant el dolor que provoca un maneig inadequat de les regnes, cosa molt freqüent en genets no confirmats.

A més d’una farmaciola per a cavalls, S’HORT VELL disposa de dos espais (quadres) addicionals amb instal·lacions de raigs infrarojos perquè els cavalls, després de la feina, es distenguin, puguin assecar-se en els dies freds i així prevenir qualsevol molèstia articular o muscular . També hi ha a disposició sis quadres cobertes i condicionades a manera d’infermeria per als casos de lesió o baixa temporal d’activitat d’algun cavall.

Gràcies a les cures esmentades, els cavalls de S’HORT VELL gaudeixen d’un índex d’urgències veterinàries excepcionalment baix. Des de sempre s’ha optat per aplicar la medicina preventiva: desparasitació regular, revisió dental anual per a tots, treball de fisioteràpia i acupuntura equina regular. A S’HORT VELL es veu el cavall, com la persona, des d’un punt de vista holístic.

Ganya Ebele

Benestar equí-humà, amb Albert Villasevil (29-9-2018)

Charla de Albert Villasevil en S'Hort Vell

Reservi plaça per dissabte 29-09-2018 horabaixa

Dins de la programació de les activitats vinculades a la 4a edició del postgrau d’Especialista Universitario en Intervenciones Asistidas con Animales, títol propi de la UIB (30 ECTS), dia 29 de setembre, de 15.30 a 19.30 hores, tindrà lloc a S’HORT VELL una experència divulgativa sobre benestar equí-humà, a càrrec d’Albert Villasevil.

Les places són limitades i el preu de 50 euros, reduït al 50% per a alumnes matriculats en l’esmentat postgrau, així com per a postgraduats d’anteriors edicions.

Inscripcions: info@shortvell.es

Aquesta trobada tractarà del benestar equí-humà i aplicacions pràctiques. Punts bàsics:

  1. Què és benestar, per què importa la seva recerca i com aconseguir-lo?
  2. El cavall (vs. l’humà) i els tres pilars bàsics per al seu benestar
  3. Benestar físic i benestar mental cavall-humà, amb anatomia i fisiologia evolutiva comparada
  4. Discussió
Albert Villasevil Florensa (www.podologia-equina.com) és metge veterinari llicenciat per la UAB. Podòleg equí certificat per l’IAEP i l’AANHCP. Field Instructor de Liberated Horsemanship. I+D de l’empresa Floating Boots (www.bootsforhorses.es). Metge tradicional Xinès certificat pel Xi Institute. Nutrició Equina per Doctora Kellon.

Bienestar Equino-Humano, con Albert Villasevil