Categoria: Equitació conscient

Fundació S’Hort Vell

Jazz & Kigali (2023) (1000x667)

OBJETIUS DE LA INSTITUCIÓ

Són objectius de la Fundació S’HORT VELL impulsar, crear, fomentar, investigar i gestionar projectes educatius i terapèutics assistits amb cavalls i cans, dirigits a persones de totes les edats i capacitats, amb especial atenció als infants, joves i persones amb diversitat funcional, en l’àmbit privat de l’educació formal i informal, des del respecte als animals i a l’entorn natural, tot cobrint un espai educatiu gairebé inexistent, d’interès general, per promoure el benestar humà, el benestar animal i la investigació en aquests camps (art. 7 Estatuts).

FONAMENTS DELS PROJECTES I ACTIVITATS

El vincle humà-animal, és la clau de l’èxit de qualsevol intervenció assistida amb animals 

La relació amb els animals ofereix sempre a l’humà la capacitat de conèixer i la possibilitat de comprendre un altre tipus de companyia, un altre llenguatge, altres necessitats vitals, altres emocions, l’atenció cap a un ésser diferent, l’interès per ell… Tot això obre i manté una posició de sorpresa. És en aquest punt quan el professional de les IAA (Intervencions Assistides amb Animals), expert coneixedor del recurs que l’animal representa en la seva feina, pot crear i seguir un projecte ja sigui docent o terapèutic. L’animal en serà el millor facilitador.

Per exemple, en una classe d’equitació, tota l’atenció està projectada en el cavall/poni, i les observacions del tècnic monitor són escoltades amb interès i es duen a terme amb il·lusió; en un projecte de mobilitat reduïda, qualsevol exercici amb l’animal que proposi el fisioterapeuta es fa amb més ganes, es produeix motivació fins i tot en casos d’exercicis que impliquin un esforç i/o molèstia; en l’àmbit de l’atenció o de diferents patologies cognitives, el psicòleg o pedagog tindrà en l’animal, ja sigui el ca o el cavall, el millor aliat per poder desenvolupar la sessió: en tot cas, atenció garantida, element de comunicació segur! 

Benestar animal. Com ens ho definirien ells? 

Freqüentment, quan un humà, que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, ho veu sempre amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les necessitats humanes

Cal tenir la seguretat que el concepte de benestar animal no només cobreixi les necessitats de comptar amb un recer, d’alimentació i de cures veterinàries, sinó que s’endinsi en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà… 

L’animal des d’un punt de vista holístic 

Per tenir la seguretat que se li ofereix un benestar real, Fundació S’HORT VELL aprofundeix en la seva etologia, intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats que li siguin possibles mentalment i morfològicament parlant, així com conèixer la seva capacitat emocional, amb cura de no transgredir-la en el maneig quotidià. S’empatitza amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de treball i de vida

Benestar humà a través de la relació amb els animal

Fundació S’HORT VELL planteja sempre els seus projectes i programes amb el coneixement i l’aplicació de la interacció dels animals amb els humans. Hi ha evidències clares que aquesta relació afavoreix l’autoconeixement i l’autoestima, fins i tot en els casos de patologies complexes, sempre amb la intervenció de professionals especialment preparats per al treball amb animals. 

Vegem alguns exemples d’evidència del benestar que es genera en els usuaris:

 • En un exercici de lectoescriptura en què un ca actua com a avisador d’una possible incorrecció, es motiva l’infant a esforçar-se i l’actuació del ca que avisa d’un error, en lloc de ser rebuda amb negativitat, fa somriure l’infant, que seguirà llegint. Se sent bé. 
 • Un infant amb dificultat de concentració subjecte a la seva pròpia necessitat de moviment pot centrar-se en la cura d’un ca, si sap que després podrà fer una passejada amb ell, acompanyat del professional que dirigeix la sessió. Aquest aconseguirà, amb l’ajuda de l’animal, que l’infant se centri durant aquestes seqüències, i que gaudeixi de la calma que això comporta. Se sent bé
 • A un pacient de salut mental, sempre sota la cura i les advertències d’una altra persona, se li demana que s’ocupi d’un altre ésser, que depèn durant un temps de la seva atenció i cura. El cavall o el ca l’ escoltarà sense demanar-li res, sense retreure-li res, el reconeixerà en una propera sessió, obeirà les seves peticions, per tant, es comunicarà i rebrà una resposta positiva. Se sent bé. 

Equitació sensorial – Baby Pony

Equitación sensorial en S'Hort Vell, actividad "Baby Pony"

Des dels 5 anys (edad orientativa)

Amb exercicis de psicomotricitat, i per mitjà de l’estímul que brinda la relació amb el poni, els alumnes més petits de Fundació S’HORT VELL adquereixen coneixement del seu esquema corporal, treballen la lateralitat, l’equilibri, la propiocepció… Quant al desenvolupament cognitiu, els estímuls tàctils, olfactius i cromàtics del treball a l’aire lliure, en plena naturalesa i en contacte amb els ponis, ajuden al seu desenvolupament harmònic, a gaudir del moment, a ser conscients de l’aquí i l’ara; a adquirir les bases i coneixements necessaris per a la relació i el maneig del cavall en una futura pràctica esportiva.

Jocs en poni

Des dels 5 anys (edat orientativa) s’inicien els rudiments del que serà més endavant la seva base per a l’equitació. Normalment, ja tenen l’autonomia suficient per mantenir-se muntant el poni durant las classes. Els infants aprenen, jugant, a gestionar el seu equilibri; s’amplien els períodes de concentració sobre el poni; poden dirigir-lo i interactuar amb altres companys en el desenvolupament de jocs, sempre guiats i estimulats pel monitor.

Des de que arriben a Fundació S’HORT VELL, els joves genets i amazones desenvoluparan de manera autònoma una sèrie d’activitats preparatòries:

 • Abans de l’inici de la classe es duen a terme les rutines de neteja i preparació dels ponis i del propi vestit; casc, armilla protectora, etc.
 • Durant la classe es realitzaran activitats per a l’aprenentatge de la correcta direcció i relació amb el poni, dins i fora de la pista. Sempre amb un marcat component lúdic.
 • Finalment, després de la classe, es desvesteix el poni, es premia la seva col·laboració amb alguna llaminadura: pastanagues, pomes, garrofes…; se’ls fan massatges o estiraments, o se’ls deixa que puguin arrebossar-se d’arena abans d’acompanyar-los a la seva residència.
 • Finalment, s’ordenen tots els elements que s’han utilitzat.

Totes les dinàmiques i els programes de Baby Pony estan creades i dirigides per professionals  mestres, pedagogs i psicòlegs del nostre equip d’intervencions assistides amb animals.

Equitació conscient

Equitación consciente en S'Hort Vell (destacada)

Definició

La pràctica de l’art de l’equitació sota la premissa del benestar animal i el vincle entre l’humà i l’animal, amb consciència del propi cos i de la comunicació amb el cavall, per part del genet o amazona, es tradueix en allò que anomenam Equitació conscient.

La dilatada experiència en el món eqüestre dels nostres tècnics, així com un entrenament acurat de ponis i cavalls, permet oferir experiències d’Equitació conscient des d’edats molt primerenques, parlam d’infants de 5-6 anys, en l’activitat que anomenam Baby Pony, fins arribar a l’adolescència i l’edat adulta, fins i tot a la maduresa, a través de disciplines com, per exemple, el TREC, el Cross-Country, el salt (CSO), la doma…

El vincle entre animal i humà és la clau de l’èxit de qualsevol intervenció. El foment de l’enllaç es produeix gràcies a una acció professionalitzada fonamentada en el respecte i el benestar mutus.

Seqüència de classe

Preparación del poni

Des que arriben a S’Hort Vell, els joves genets i amazones desenvolupen de manera autònoma una sèrie d’activitats preparatòries. Es duen a terme les rutines de neteja i preparació dels ponis/cavalls, un moment molt important per a la creació del vincle; i també la preparació i revisió del vestit: casc, armilla protectora, botes, etc.

Durant la classe es realitzen activitats per a l’aprenentatge de la direcció correcta i relació amb el poni, dins i fora de la pista.

Limpieza del caballo

Després de la classe, es desvesteix el poni/cavall, es premia la seva col·laboració amb alguna llaminadura, es fan massatges i estiraments, o se’ls deixa que puguin arrebossar-se de sorra, abans de tornar-los a la seva residència. Finalment, caldrà desar tots els elements utilitzats.

Preparació pedagògica

Galopes 1-4

Aquesta activitat amb joves es desenvolupa en un ambient d’espontaneïtat i naturalitat, fruit d’un treball de preparació dels tècnics i del suport de l’equip de psicòlegs, fisioterapeutes i pedagogs. Amb dedicació, domini de la tècnica eqüestre i entusiasme, els professionals de la Fundació S’HORT VELL han elaborat un bloc de fitxes pedagògiques que segueixen els manuals federatius, o Galopes. Sempre a través del coneixement dels objectius generals i específics adaptats a l’equitació, sense espai a la improvisació, s’assignen amb especial atenció els binomis per a cada sessió. Cal destacar que els avenços es fan metòdicament, tot respectant les capacitats que permet cada edat i cada situació personal.

Els alumnes creixen i avancen, així com també la seva activitat i responsabilitat

A mesura que l’infant creix es va adaptant la muntura (segons l’alçada del poni o del cavall) a la seva envergadura, de manera que en tot moment disposi del company adequat per desenvolupar la pràctica eqüestre.

Els joves genets i amazones arriben a manejar amb naturalitat bases de doma i salt, realitzen exercicis al cros, juguen al horseball, fan exercicis de volteig… però amb fonaments de respecte a l’animal i al medi natural en què es desenvolupa l’activitat, tot exercitant de la manera més natural els principis necessaris per a la pràctica eqüestre.

Fundació S’HORT VELL fomenta la participació dels alumnes a diferents tallers específics, addicionals a les classes, i es preparen les corresponents exhibicions.

La formació que reben fa èmfasi en una cosa molt important: que actuïn amb l’autovaloració que han preparat correctament l’activitat, i que l’èxit ha de ser fruit d’un treball conscient, i un esforç adequat a l’objectiu previst a les característiques de cadascú.

L’objectiu és formar joves genets i amazones capaços de gaudir del contacte amb el cavall i del coneixement profund de la pràctica eqüestre en les diferents modalitats, integrant un binomi que col·labori mútuament i treballi amb alegria i complicitat.

Adults i equitació conscient

Les bases són sempre les mateixes: el vincle humà-animal i el respecte envers les dues parts del binomi. En el cas de l’adult cal incidir molt en l’actitud, sobretot si han tingut experiència prèvia amb cavalls sota les normes clàssiques, generalment basades en la dominació més que en el coneixement etològic i la complicitat respectuosa entre genet, o amazona, i cavall.

Adults sense cap experiència segueixen les pautes i instruccions dels nostres tècnics i comproven que la relació de confiança entre el cavall i el genet/amazona es crea fàcilment, i aleshores els treballs resulten divertits per ambdues parts del binomi. Adults amb més o menys formació clàssica, comproven, normalment amb satisfacció, que un cavall sense ferros a la boca, sense ferradures i muntat per un genet/amazona que es comunica de manera relaxada i coherent, sense ajuts que li provoquin dolor, és un cavall que es lliura i col·labora amb l’humà, i que es divertirà treballant.

Ponies, Kids & Dogs 2023-2024, activitat a l’aire lliure per a infants

Collage Kids&Ponies Kids&Dogs (web)

El curs 2023-2024 reprenem el Ponies, Kids & Dogs, activitat ludicoeducativa per a infants de 3 a 5 anys (edats orientatives), realitzada a l’aire lliure i en un entorn natural, dissenyada i duta a terme per pedagogs, psicòlegs i mestres, i acompanyada dels nostres ponis i cans d’intervenció.

Les sessions d’hora i mitja de durada les duen a terme un mínim de dos professionals de l’equip, qualificats per acompanyar els infants des d’una mirada respectuosa. Participen de les sessions ponis i cans d’intervenció, seleccionats i preparats per relacionar-se amb infants d’aquesta etapa.

Fonaments de l’activitat

El contacte amb els animals estimula la creació de vincles respectuosos i afavoreix el desenvolupament de l’autoestima, l’empatia i la inclusió grupal. En un espai segur, promovem l’expressió emocional a través del joc i la interacció amb animals (ponis i cans).

Les activitats i els jocs del programa estimulen el moviment lliure, l’orientació espacial, el desenvolupament de l’esquema corporal i l’equilibri en els infants. Durant les sessions, aquests aprenen a relacionar-se i a tenir cura de manera segura i respectuosa dels ponis i els cans, per tal d’assolir més autonomia en la seva intereacció amb aquests animals.

Consegüentment, mitjançant aquesta activitat es treballa:

 • Desenvolupament psicomotor, moviment i autonomia
 • Esquema corporal, lateralitat i equilibri
 • Autoconfiança
 • Expressió i comunicació
 • Orientació espacial i temporal
 • Augment de la concentració i escolta activa
 • Creació d’enllaços respectuosos, amb altres persones i amb els animals
 • Habilitats socials, empatia i inclusió
 • Foment del desenvolupament emocional mitjançant jocs amb ponis i cans d’intervenció
 • Etc.

  Horaris grups

  • Divendres:
   • de 16 a 17,30 hores
  • Dissabtes (tres grups):
   • de 09,30 a 11 hores
   • de 11,30 a 13 hores

  Fundació S’Hort Vell amplia l’oferta de l’activitat Ponies, Kids & Dogs, amb intervenció de cans i ponis, destinada a infants de 3 a 5 anys (edat orientativa) i dirigida per professionals experts en aquestes edats. Fundació S’Hort Vell és una entitat que col·labora amb la Universitat de les Illes Balears (entre d’altres) en la pràctica i docència d’Intervencions Assistides amb Animals (IAA), essent experts en aquesta matèria. Les fotos d’aquesta pàgina són instantànies fetes en diversos moments de desenvolupament de l’activitat, o en tallers específics realitzats durant cursos passats.

  Ponies, Kids & Dogs 23-24 (1080)

  Vídeo informatiu emès per Fibwi Diario


  Més informació i inscripcions

  La gerència de la Fundació queda a la vostra disposició a través dels mitjans que figuren a la nostra pàgina de contacte:


  Galeria de fotos

  Verano 2023: actividades ecuestres, desde los 6 años

  Actividades Verano 2023 en S'Hort Vell (web)

  De lunes a viernes, por semanas, del 26 de junio al 28 de julio


  Al aire libre y en los grandes espacios naturales de S’Hort Vell:

  Consulte nuestra página web para saber más sobre la finca e instalaciones de S’Hort Vell

  Talleres de Verano 2023 en S'Hort Vell
  Anuncio de los talleres de verano 2023 en S’Hort Vell
  • A partir de los 6 años
  • Del 26 de junio al 28 de julio
  • De lunes a viernes, de 9 a 17 horas
  • Precio: 280€/semana, comida no incluida (traer táper)
  • Reserva por semanas, en este enlace:

  Y para edades de 3 a 5 años, Nexes ofrece su escuela de verano en la misma ubicación.


  En caso de duda, contacte con S’Hort Vell:

  Página de contacto de S’Hort Vell

  Actividades vacaciones Pascua 2023

  Imagen colonias Pascua 2023

  Desde los 5 años

  Para la semana de vacaciones escolares de Pascua 2023, del 11 al 14 de abril, S’Hort Vell prepara sus colonias, con actividades ludoformativas y ecuestres diseñadas por pedagogos, psicólogos, maestros y técnicos deportivos:

  • Cuidado y manejo de perros de intervención, ponis y caballos.
  • Trabajo pie a tierra.
  • Volteo.
  • Equitación sin montura.
  • Doma, salto, Cross Country, TREC (alumnos avanzados).

  Horario: de 9 a 17 horas.

  Precio: 225€ · 210€ para reservas previas al 15 de marzo

  No incluye almuerzo.

  Más información y reservas:

  Página de contacto de S’Hort Vell