Festa de Carnestoltes 2019 (galeria de fotos)

Carnaval 2019

El matí del diumenge 17-02-2019 vàrem celebrar, amb molt bon temps, la nostra tradicional festa de Carnestoltes, oberta a tothom i amb activitats per a totes les edats amb la col·laboració dels nostres ponis/cavalls i el nostre equip d’intervencions amb cans. Els nostres alumnes de TREC ens varen obsequiar amb una demostració dels seus avanços. S’Hort Vell vol donar les gràcies a tots els socis i visitants per les aconseguides disfresses i el bon ambient que vàrem poder constatar durant la gran desfilada amb els nostres companys animals.

Durant la festa va tenir lloc una rifa a benefici de la Fundació Sant Joan de Déu i la Magic Line 2019, amb el la sorteig de premis consistents en classes d’equitació i peu a terra, de comunicació amb el cavall i llenguatge corporal.

Us deixam a continuació una galeria de fotos:

Taller de Carrusel

Taller de carrusel

S’Hort Vell comença el Taller de Carrusel 2019, que es durà a terme un diumenge de cada mes, de febrer a juny.

¿Què és el carrusel?

En la preparació d’un carrusel es practiquen les figures de doma realitzades en grup, tot formant un conjunt que en desplaçar-se ofereix una bella imatge. Els genets/amazones es desplacen de forma ordenada, realitzen diverses figures al pas, trot o galop, tot seguint una coreografia prèviament estudiada i preparada. L’èxit d’un bon carrusel és la compenetració del binomi persona/cavall però també cal la compenetració entre genets/amazones per aconseguir la realització de les figures de forma harmònica.

Des del punt de vista del genet/amazona es treballa la memòria, tant auditiva com aeroespacial, la cohesió de grup; tots els integrants d’un carrusel estan connectats, a més de amb el seu cavall, amb la resta de companys. Es treballa també el respecte tant cap a l’animal com cap al conjunt d’integrants, humans i equins. Des del punt de vista dels coneixements d’equitació, cada coreografia representa un nivell de dificultat. Les figures de doma es van intercalant en les coreografies de manera que s’han de realitzar amb un nivell alt de perfecció, de forma sincronitzada.

La nostra proposta

La proposta del nostre Taller de Carrusel, a més de tot l’anterior, comprèn també la creació de la coreografia: música, vestuari, disseny de les diferents figures a incorporar, tot això pensant en el desenvolupament de les capacitats artístiques dels alumnes i en la possibilitat de preparar-lo de forma conjunta, acceptant les idees de la resta de companys, aportant cada un el seu punt de vista i arribant a la conformació del que serà un bell espectacle.

Aquest taller, juntament amb els de Horseball i TREC, formarà part de les exhibicions que, juntament amb les que preparen els nostres alumnes amb necessitats especials, oferirem a la nostra festa de final de curs. Serà imprescindible l’assistència regular a les sessions del taller per aconseguir la compenetració i el domini tècnic necessari.

Intervencions amb animals en l’àmbit educatiu: una font d’experiències inoblidables

Intervenciones con caballos en el ámbito educativo

S’Hort Vell duim a terme intervencions assistides amb animals en l’àmbit educatiu. Aquestes intervencions van destinades principalment a centres escolars i instituts interessats en programar activitats en què es treballen, entre d’altres, l’autoconeixement, la descoberta de l’altre (el TU), la cohesió de grup, la gestió de les emocions, la relaxació, l’aquí i l’ara, etc.

La setmana passada, mentre un grup de 1r d’ESO estava treballant amb la nostra psicòloga un exercici de concentració, respiració i relaxació amb ulls tancats (veure les instantànies), Carlissa, una Haflinger de 10 anys, es va acostar i acomodar, en total sintonia, al costat del grup. Va ser una experiència singular i un moment molt especial per a totes i tots.

Les intervencions assistides amb animals (cans i cavalls) en l’àmbit educatiu constitueixen una font d’experiències inoblidables.

Intervenciones con caballos en el ámbito educativo

¡Experiència assolida!

TREC

TREC - escuela de equitación S'Hort Vell

El TRECTécnicas de Rutas Ecuestres de Competición es una disciplina ecuestre en la que jinetes y amazonas y sus caballos compiten en una serie de pruebas, mediante las que se valora la capacidad de los binomios para orientarse, adaptarse y superar las dificultades que se encuentran en el medio natural.

Consta de tres pruebas: la prueba de orientación y regularidad (POR), la prueba de terreno variado (PTV) y la prueba de aires (PAR).

Por tanto, el TREC es una de las disciplinas más completas ya que interviene la doma, la flexibilidad, la confianza, la educación del caballo para el trabajo pie a tierra, un poco de cross-country con pequeños saltos, la gestión del esfuerzo del caballo y la capacidad de evaluar tiempo y velocidad, adaptándose al terreno. Además, a ello se suma el conocimiento del jinete en materia de orientación y cuidado del caballo.

Esta actividad va dirigida a todos aquellos que, siendo amantes de los caballos y la equitación, quieran disfrutar con esta disciplina variada y divertida y que no exige un nivel de equitación ni de forma física excesivamente alto, pero que sin duda ayuda a conseguirlo.

El TREC se puede practicar con cualquier caballo que reúna las cualidades de buen temperamento y buena resistencia física. En S’Hort Vell tenemos ponis y caballos que cumplen estas características, así como unas instalaciones adecuadas, para el disfrute de esta interesante actividad.

Intervencions assistides amb cans

Baby Dog en S'Hort Vell

Les intervencions assistides amb animals són un recurs complementari que, d’una manera lúdica, promouen la qualitat de vida de les persones i proporcionen beneficis preventius, cognitius, psicoafectius i sensorimotors. Aquestes intervencions poden ser molt útils per a generar sentiments de competència en la persona, així com millorar l’autoestima, evitar l’aïllament i afavorir l’activitat física, entre d’altres beneficis.

En el nostre centre ens hem format, seguim les pautes i recomanacions i mantenim estreta col·laboració amb el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC), organització amb una àmplia experiència i llarg recorregut en el camp de les Intervencions assistides amb cans.

Què són les intervencions assistides amb cans (IAP)?

Les Intervencions Assistides amb Cans (IAC) són programes complementaris dissenyats per promoure la qualitat de vida de les persones en els quals participen cans sota la supervisió i direcció dels professionals responsables del programa (Ristol i Domènec, 2012).

El ca és un element motivador que participa de la intervenció tot afavorint la interacció humà-animal i generant beneficis cognitius, socials, psicoafectius i sensorimotors.

Entre les Intervencions assistides amb cans, en funció dels objectius a treballar i els professionals implicats en el seu disseny i implementació, podem distingir entre (Ristol i Domènec, 2012): activitats assistides amb cans, teràpia assistida amb cans, educació assistida amb cans i valoració assistida amb cans.

Com és el ca d’intervenció?

El ca d’intervenció és prèviament seleccionat i entrenat per participar de les intervencions tot tenint en compte la seva fiabilitat davant de diferents situacions, la seva conducta predictible, controlable, adequada per al tipus d’intervenció, per tal que l’usuari se senti còmode i segur. Qualsevol ca que participa de les intervencions es troba sa físicament i psíquica, passant per uns rigorosos controls veterinaris per tal de garantir la bona salut de l’animal.

El nostre equip caní

Vegeu el nostre equip caní en aquest enllaç:

Els nostres cans

Àmbits d’intervenció

Actualment, l’equip d’intervencions assistides amb cans de S’Hort Vell, està treballant/col·laborant amb diverses entitats, des de serveis geriàtrics o residencials a hospitals o escoles amb infants no diagnosticats.

Algunes entitats i centres amb què mantenim col·laboració en el nostre exercici professional amb les IAC són: APROSCOM Fundació (servei de residència i escola Joan Mesquida), Hospital Sant Joan de Déu (Palma), Residència Cas Metge Rei (Santa Maria del Camí), Col·legi Cooperativa Son Verí Nou i projectes anteriors amb IES Baltasar Porcel i IES Antoni Maura, Associació Estel de Llevant (centre de dia), Mente, etc.

Els nostres cans

Perros S'Hort Vell

Tipologies

El nostre equip caní està format per cans de diferents races i alçades, des dels petits Cavalier King Charles, fins a Goldens i Labrador Retriever.

Nuestro equipo canino

La selecció

En l’elecció cercam, més que una raça o bellesa determinades, el caràcter de l’individu, la seva capacitat d’aprenentatge i treball sense estrès, amb alegria i sense pors.

Disposam de tres cans entrenats, col·laborant en les Intervencions Assistides amb Cans (IAP) sota l’assistència dels seus tècnics, formant equip amb els professionals que requereixen d’aquest recurs per al desenvolupament de les activitats en què treballen, ja sigui amb infants, en l’àmbit docent; amb gent gran, en l’àmbit geriàtric; amb psicòlegs, fisioterapeutes, educadors i integradors socials, mestres d’educació especial, etc., o en l’àmbit de la rehabilitació terapèutica. Tenim també tres cadells en formació per poder garantir el nostre treball i atendre el creixement de les tasques assignades al departament.

El benestar del ca de teràpies

Hàbitat

Tots coneixem el ca com a mascota i estam habituats a veure’l, fins i tot tenir-lo a les nostres llars com a un més de la família.

Els nostres cans d’intervenció viuen també en ambient familiar, tenen el seu temps de joc i diversió i sobretot d’estar en manada, a la nostra finca, en plena natura i llibertat. També tenen unes clares rutines d’higiene, de comportament tranquil i atent al guia o tècnic amb què treballen i, sobretot, estan preparats per comprendre que en el moment en què se’ls vesteix per el seu rol de recurs col·laborador de l’expert, el seu comportament ha de ser totalment atent a les instruccions verbals o gestuals que se’ls van donant i han de romandre en el seu lloc de forma tranquil·la i segura.

Per aconseguir-ho, l’equip de tècnics ha d’estar molt compenetrat, conèixer i mantenir les instruccions de manera correcta, utilitzant els mateixos signes, veus, etc., perquè qualsevol dels nostres cans pugui comprendre què se li està demanant i pugui realitzar-ho amb alegria i facilitat.

Alimentació i cures

Tots els nostres cans entrenats per a la realització d’IAP estan sota en control del veterinari de referència. Tenen una alimentació d’alta qualitat que cobreix les necessitats específiques de cada individu.

Per aconseguir el nivell de tranquil·litat i garantir l’absència d’estrès durant les intervencions, els cans han de fer molt exercici en llibertat. Per tant, l’alimentació ha de tenir uns valors energètics precisos, amb vista a mantenir la seva qualitat de vida sense components que dificultin la seva agilitat, atenció i tranquil·litat.

El ca dedicat a col·laborar en les IAP ha de mantenir una higiene molt estricta, de pèl, boca, mans i peus que permeti l’entrada en llocs que requereixin una especial atenció com poden ser aules escolars, residències de persones amb necessitats especials, hospitals, etc.

A més, han de complir tots els requisits que marca la normativa referent a vacunació, desparasitació i analítiques complementàries que puguin garantir la seguretat en el contacte amb els usuaris.