Categoria: Destacat Slider

Fundació S’Hort Vell

Jazz & Kigali (2023) (1000x667)

OBJETIUS DE LA INSTITUCIÓ

Són objectius de la Fundació S’HORT VELL impulsar, crear, fomentar, investigar i gestionar projectes educatius i terapèutics assistits amb cavalls i cans, dirigits a persones de totes les edats i capacitats, amb especial atenció als infants, joves i persones amb diversitat funcional, en l’àmbit privat de l’educació formal i informal, des del respecte als animals i a l’entorn natural, tot cobrint un espai educatiu gairebé inexistent, d’interès general, per promoure el benestar humà, el benestar animal i la investigació en aquests camps (art. 7 Estatuts).

FONAMENTS DELS PROJECTES I ACTIVITATS

El vincle humà-animal, és la clau de l’èxit de qualsevol intervenció assistida amb animals 

La relació amb els animals ofereix sempre a l’humà la capacitat de conèixer i la possibilitat de comprendre un altre tipus de companyia, un altre llenguatge, altres necessitats vitals, altres emocions, l’atenció cap a un ésser diferent, l’interès per ell… Tot això obre i manté una posició de sorpresa. És en aquest punt quan el professional de les IAA (Intervencions Assistides amb Animals), expert coneixedor del recurs que l’animal representa en la seva feina, pot crear i seguir un projecte ja sigui docent o terapèutic. L’animal en serà el millor facilitador.

Per exemple, en una classe d’equitació, tota l’atenció està projectada en el cavall/poni, i les observacions del tècnic monitor són escoltades amb interès i es duen a terme amb il·lusió; en un projecte de mobilitat reduïda, qualsevol exercici amb l’animal que proposi el fisioterapeuta es fa amb més ganes, es produeix motivació fins i tot en casos d’exercicis que impliquin un esforç i/o molèstia; en l’àmbit de l’atenció o de diferents patologies cognitives, el psicòleg o pedagog tindrà en l’animal, ja sigui el ca o el cavall, el millor aliat per poder desenvolupar la sessió: en tot cas, atenció garantida, element de comunicació segur! 

Benestar animal. Com ens ho definirien ells? 

Freqüentment, quan un humà, que diu estimar els animals, i segurament és cert, parla del benestar animal, ho veu sempre amb els ulls i l’experiència humans i, per tant, sota el prisma de les necessitats humanes

Cal tenir la seguretat que el concepte de benestar animal no només cobreixi les necessitats de comptar amb un recer, d’alimentació i de cures veterinàries, sinó que s’endinsi en les veritables necessitats, de companyia, de com seria la seva vida a la natura, de comunicació amb altres de la seva espècie, de comunicació amb l’humà… 

L’animal des d’un punt de vista holístic 

Per tenir la seguretat que se li ofereix un benestar real, Fundació S’HORT VELL aprofundeix en la seva etologia, intenta entendre i respectar el seu llenguatge, les seves característiques mentals i físiques a l’hora d’entrenar-lo o de demanar-li col·laboració en activitats que li siguin possibles mentalment i morfològicament parlant, així com conèixer la seva capacitat emocional, amb cura de no transgredir-la en el maneig quotidià. S’empatitza amb el seu comportament, amb comprensió, considerant-lo com allò que realment és: un company de treball i de vida

Benestar humà a través de la relació amb els animal

Fundació S’HORT VELL planteja sempre els seus projectes i programes amb el coneixement i l’aplicació de la interacció dels animals amb els humans. Hi ha evidències clares que aquesta relació afavoreix l’autoconeixement i l’autoestima, fins i tot en els casos de patologies complexes, sempre amb la intervenció de professionals especialment preparats per al treball amb animals. 

Vegem alguns exemples d’evidència del benestar que es genera en els usuaris:

  • En un exercici de lectoescriptura en què un ca actua com a avisador d’una possible incorrecció, es motiva l’infant a esforçar-se i l’actuació del ca que avisa d’un error, en lloc de ser rebuda amb negativitat, fa somriure l’infant, que seguirà llegint. Se sent bé. 
  • Un infant amb dificultat de concentració subjecte a la seva pròpia necessitat de moviment pot centrar-se en la cura d’un ca, si sap que després podrà fer una passejada amb ell, acompanyat del professional que dirigeix la sessió. Aquest aconseguirà, amb l’ajuda de l’animal, que l’infant se centri durant aquestes seqüències, i que gaudeixi de la calma que això comporta. Se sent bé
  • A un pacient de salut mental, sempre sota la cura i les advertències d’una altra persona, se li demana que s’ocupi d’un altre ésser, que depèn durant un temps de la seva atenció i cura. El cavall o el ca l’ escoltarà sense demanar-li res, sense retreure-li res, el reconeixerà en una propera sessió, obeirà les seves peticions, per tant, es comunicarà i rebrà una resposta positiva. Se sent bé.