‘Efecte de la hipoteràpia en esclerosi múltiple (…)’: article científic

Artículo en Medicina Clínica: efectos de la hipoterapia en EM

El Vol. 152 Núm. 2 (gener 2019) de la revista ‘Medicina Clínica’ conté aquest interessant article amb els resultats d’una investigació realitzada per la Universidad Complutense de Madrid:

Efecto de la hipoterapia en esclerosis múltiple: estudio piloto en calidad de vida, espasticidad, marcha, suelo pélvico, depresión y fatiga

En aquest enllaç podreu llegir un resum aparegut en premsa.